Läromedel för gymnasiet och vuxenutbildning

Vi har ett stort utbud av läromedel för gymnasiet och vuxenutbildning. Med våra läromedel får du högkvalitativa läroböcker för gymnasiet enligt läroplanen, vars innehåll bidrar till en givande utvecklingsprocess för eleverna. Vi erbjuder både skolböcker för gymnasiet och vuxenutbildning i tryckt- och digitalt format.

Läroböcker för gymnasiet

För gymnasiet kan du hitta läromedel i språk för ämnena engelska, franska, italienska, spanska, svenska, tyska och latin med allmän språkkunskap. Gällande naturvetenskapliga områden inkluderar vårt sortiment läromedel i biologi, matematik, naturkunskap och naturorienterade ämnen. För samhällsorienterade ämnen innefattar vårt sortiment skolböcker inom ämnena för lärande och pedagogiskt ledarskap, historia, samhällskunskap, religion och filosofi. Här kan du också hitta läroböcker för ämnena företagsekonomi, ledarskap och organisation, entreprenörskap, juridik, projektledning och media och kommunikation. Vi har även skolböcker för ämnen som omvårdnad, psykiatri och psykologi.

Några av våra populära läroböcker är Svenska impulser, som är är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk. Goodwill är skriven för gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Matematik Origo är en komplett serie matematikböcker för gymnasiet.

Läroböcker för vuxenutbildning

Våra läromedel ingår i flera vuxenutbildningar, där vi erbjuder läroböcker för vuxenutbildningar i samma ämnen som ovanstående för gymnasieutbildningar.

Läromedel i Kampus

Missa inte vår plattform Kampus för digitala läromedel. Först ut för gymnasiet är vår omtyckta titel Ledarskap och organisation. Efterhand kommer fler produkter för gymnasiet att lanseras. Kampus är en digital plattform där läromedlen är uppbyggda på samma sätt som för de tryckta läromedlet men i ett onlineformat. I Kampus kan du som lärare kan addera tillägg till kurslitteraturen med innehåll som egna kapitel, texter, filmklipp och länkar, samt möjligheten att lägga till innehåll från andra läromedel.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration