Super - Spanska 1-2

Om serien

Super – Spanska hörövningar 1-2 är ett övningsmaterial som erbjuder rika möjligheter för eleverna i grundskolans senare år och gymnasiet att träna hörförståelse under lärarens ledning. Materialet består av kopieringsunderlag och ljudfiler med de inspelade övningarna. Kopieringsunderlag och ljudfiler köps separat.

Super
Super är en serie kopieringsunderlag för moderna språk som erbjuder en uppsjö av möjligheter till aktiv språkträning.

Spanska pjäser
Spanska pjäser för Spanska 1-2 och Spanska pjäser för Spanska 3-4 är de första undervisningsmaterialen där eleverna genom att spela teater lär sig alla nyttiga fraser och vågar använda språket. I sex pjäser får eleven möta jämnåriga spansktalande ungdomar som befinner sig i olika situationer; allt från kärleksbekymmer till jakten på ära och berömmelse. Häftet för Spanska 1-2 börjar på nybörjarnivå och blir successivt svårare. Häftet för Spanska 3-4 börjar med att repetera fraser från de lägre stegen för att sedan täcka Spanska 4.

Pjäsernas aktiva inlärningssätt bidrar inte bara till att eleven inhämtar och befäster språkkunskaper utan hjälper även eleven att bli bättre på att kommunicera och interagera. Materialet ger mängder av förslag på hur man kan arbeta med pjäserna. Tips på aktiviteter före, under och efter läsningen gör att eleven får ett helhetsgrepp om språket. Vägen fram till att spela upp pjäsen är minst lika viktig som själva premiärföreställningen.

Hörövningar
Hörövningar i spanska för Spanska 1-2 och Spanska hörövningar för Spanska 3-4 består av ett kopieringsunderlag med 24 hörövningar och en lärar-cd med de inspelade övningarna. Övningarna är ett komplement till ordinarie läromedel för Spanska 1 och 2 i grundskolans senare år och gymnasiet. De ämnen som behandlas i hörövningarna är ämnen som är relevanta för elever på högstadiet och gymnasiet. Ämnena är allmänt hållna för att passa så många som möjligt, oberoende av vilket läromedel eleverna i övrigt arbetar med.