Super - Spanska 1-2

Om serien

Super – Spanska hörövningar 1-2 är ett övningsmaterial som erbjuder rika möjligheter för eleverna i grundskolans senare år och gymnasiet att träna hörförståelse under lärarens ledning. Materialet består av kopieringsunderlag och ljudfiler med de inspelade övningarna. Kopieringsunderlag och ljudfiler köps separat.

Dela Super - Spanska 1-2: