Matematik - program, uppdrag, modell för spår a

Om serien

Matematik - program, uppdrag, modeller är avsedd för gymnasiets yrkesförberedande program. Beroende på programinriktning finns tre varianter av Matematik 1a - program, uppdrag, modeller att välja mellan. Matematik 2a - program, uppdrag, modeller är till för de elever på yrkesprogrammen som väljer att läsa mer matematik.

Obs! Detta läromedel är inte anpassat efter den reviderade ämnesplanen 2021.

Dela Matematik - program, uppdrag, modell för spår a: