Årskurs 4-6

Nyheter och favoriter 2024

Nyheter och favoriter för mellanstadiet

Koll på Samhället 4-6 är en nyskriven stadiebok i samhällskunskap som täcker hela det centrala innehållet för mellanstadiet.

Matte Direkt-serien är ett av Sveriges mest använda matematikläromedel och sträcker sig från förskoleklass till åk 9. Matte Direkt 4-6 är det senaste tillskottet i serien.

ZickZack är ett språkutvecklande material som omfattar både svenska och svenska som andraspråk och består av tre rum – Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet. Ett roligt och effektivt läromedel för den första läs- och skrivinlärningen!

Fler favoriter

bild-med-figurer.jpg

Digitala komplement

Lexia Provia

Alla har rätt att lyckas! Lexia Provia är ett välbeprövat material som består av en mängd olika självrättande övningar och tester i svenska och är främst avsett för elever med dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter.

Lexia Provia

Onlineböcker

En onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar och texten är inte inläst. Boken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Onlineböcker

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration