Svenskpodden och Svenskpodden Klassiker

Svenskpodden - en podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet.

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar. Carl-Johan har själv en bakgrund som lärare och journalist. Han har också tagit fram flertalet läromedel. Idag arbetar han med skolverksamheten på Nobelmuseet i Stockholm.

Du kan lyssna på Svenskpodden via acast eller lyssna via vår YouTube kanal.

Alla avsnitt av Svenskpodden

Avsnitt 1 - Att skriva för tonåringar
Avsnitt 2 - Nyanländas lärande
Avsnitt 3 - Genrepedagogikens framgång
Bonusavsnitt - Nobelpriset i litteratur 2017
Avsnitt 4 - Spänning och skräck för unga läsare
Avsnitt 5 - Skolans demokratiuppdrag – undervisningsexempel svenska
Avsnitt 6 - Informationssökning och källkritik i svenskämnet
Avsnitt 7 - Retoriken som resurs i klassrummet
Avsnitt 8 - Bedömning och betygssättning
Avsnitt 9 - Läs- och skrivundervisning under de första skolåren
Avsnitt 10 - Ungdomsromaner att läsa i helklass – 5 aktuella tips
Avsnitt 11 - De/dem och andra knepiga språkriktighetsfrågor
Avsnitt 12 - Källkritik och informationssökning för de allra yngsta
Avsnitt 13 - På spaning i svenskämnet – inspiration och handfasta lektionstips
Avsnitt 14 - Läslust och lässtrategier – litteraturarbete i praktiken på hög och gy
Avsnitt 15 - Metoder för litteraturläsning med nyanlända – om projektet Intensivsvenska
Avsnitt 16 - Politik, aktivism och kroppsnormer – aktuella teman inom barn- och ungdomslitteraturen
Avsnitt 17 - Att läsa eller se Hjalmar Söderbergs Pälsen? Om film i svenskundervisningen
Avsnitt 18 - Ny som lärare – allt det du inte visste att du behövde veta
Avsnitt 19 - Om novellen – samtal med Jerker Virdborg
Avsnitt 20 - Lektionsdesign – samtal med Helena Wallberg
Avsnitt 21- Samma innehåll – olika svårighetsgrad: läsning med de allra yngsta
Avsnitt 22 - Nobelpriset i litteratur 2018 och 2019 

Svenskpodden Klassiker

I uppföljaren till Svenskpodden riktar Carl-Johan Markstedt in sig på eleverna. I tio avsnitt intervjuar han forskare och andra experter som på ett lättbegripligt och intresseväckande sätt berättar om författare, genrer och litterära teman – från antiken fram till våra dagar.

Till podden

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration