Verksamhetsarkitektur - strategi och praktik för effektivare företag, upplaga 2 (1 produkter)