Nu börjar ett nytt läsäventyr! Uppdrag X är här! - Det moderna läromedlet i svenska för tjugohundratalets elever! Barn idag växer upp i en multimediavärld där filmer, tecknade serier och datorspel är en naturlig del av deras fritid. Det här materialet möter våra elevers krav på texter och innehåll som de kan relatera till och känna igen sig i, vilket skapar ett äkta engagemang för att läsa böcker.

Dela Uppdrag X, upplaga 1: