Nu finns andra upplagan av Vård- och omsorgsarbete 2 att beställa

Boken har ett tydligt upplägg och ett lättbegripligt språk som ger eleven möjlighet att fördjupa sina kunskaper i vård och omsorg.

Boken Vård- och omsorgsarbete 2 bygger på kunskaper från kursen Vård- och omsorgsarbete 1 och består av tre delar:

Del ett redogör för hur vården och omsorgen är organiserad i Sverige, vilka lagar och förordningar som reglerar dessa verksamheter, samt beskriver även några av dess verksamhetsområden mer ingående.

Del två beskriver vården och omsorgen vid olika sjukdomstillstånd samt hur personalen genom att göra olika observationer och bedömningar lättare kan avgöra vilka vård- och omsorgsinsatser som behöver sättas in.

Del tre beskriver olika behandlingar och provtagningar som är vanligt förekommande inom vård och omsorg.

Boken är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Här kan du redan nu beställa Vård- och omsorgsarbete 2