Äldres hälsa och livskvalitet

Om serien

Att få utveckla och förbättra dagens vård och omsorg och inte minst stärka den äldres ställning och inflytande är en stor utmaning. Detta gäller då också att kunskap och nya forskningsrön når ut till vård- och omsorgspersonal som befinner sig nära de äldre. Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoaspekter och belyser livskvalitet och välbefinnande i åldrandet.

Dela Äldres hälsa och livskvalitet: