Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Äldres hälsa och livskvalitet

Om serien

Att få utveckla och förbättra dagens vård och omsorg och inte minst stärka den äldres ställning och inflytande är en stor utmaning. Detta gäller då också att kunskap och nya forskningsrön når ut till vård- och omsorgspersonal som befinner sig nära de äldre. Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoaspekter och belyser livskvalitet och välbefinnande i åldrandet.

Dela Äldres hälsa och livskvalitet: