Medicin 1., upplaga 1

Här beskrivs människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anatomi och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika sjukdomstillstånd.

Dela Medicin 1., upplaga 1:

Medicin 1., upplaga 1 (1 produkter)