Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Äldres hälsa och livskvalitet som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3-4  (Komprimerad fil, 2 MB)

Kapitel 1 - Hälsa och livskvalitet under åldrandet

Ladda ner kapitel 1, sida 13-36  (Komprimerad fil, 18,9 MB)

Innehåll:
Hälsa och livskvalitet under åldrandet - sid 13
Åldrande, hälsa och livskvalitet - sid 14
Äldres hälsa - sid 15
Åldrandet - sid 16
Ålder och åldrande - sid 17
Ålder och åldrande - sid 18
Världens äldsta kvinna - Jeanne Calment 122 år - sid 19
Olika teorier om åldrandet - sid 20
Sociologiska teorier - sid 21
Synen på åldrandet - sid 22
Ålderism - sid 23
Hälsa - sid 24
Hälsoproblem - sid 25
Framtidsscenarier - sid 26
Åldersförändringar och sjukdomar - sid 27
Åldersförändringar och sjukdomar - sid 28
Livskvalitet - sid 29
Begreppet livskvalitet - sid 30
Faktorer som påverkar välbefinnande - sid 31
Faktorer som påverkar välbefinnande - sid 32
Faktorer som påverkar välbefinnande - sid 33
Gerotranscendens - sid 34
Ensamhet, isolering och avskildhet - sid 35
Studieuppgifter - sid 36

Kapitel 2 - Äldre med utvecklingsstörning

Ladda ner hela kapitel 2, sida 37-51  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Äldre med utvecklingsstörning - sid 37
Äldre med utvecklingsstörning - sid 38
Olika grader av utvecklingsstörning - sid 39
Måttlig utvecklingsstörning - sid 40
Åldersförändringar - sid 41
Fysiska åldersförändringar - sid 42
Psykiska åldersförändringar - sid 43
Insatser och stöd - sid 44
Olika former av insatser - sid 45
Boende - sid 46
Servicebostad - sid 47
Ökad livskvalitet - sid 48
Personalens förhållningssätt - sid 49
Kontakt med hälso- och sjukvården - sid 50
Studieuppgifter - sid 51

Kapitel 3 - Äldre och sexualitet

Ladda ner hela kapitlel 3, sida 52-68  (Komprimerad fil, 13,8 MB)

Innehåll:
Äldre och sexualitet - sid 52
Äldre och sexualitet - sid 53
Sexuella problem hos äldre - sid 54
Faktorer som påverkar sexualiteten - sid 55
Behandling - sid 56
Våga tala om sex - sid 57
Sexualitet och demenssjukdom - sid 58
Svårigheter i rollen som make eller maka och anhörigvårdare - sid 59
Svårigheter på demensboendet - sid 60
Hbt och åldrande - sid 61
Hbt och åldrande - sid 62
Hälsa - sid 63
Skillnad mellan storstad och mindre ort - sid 64
Samliv och familj - sid 65
Certifiering av vård- och omsorgsboende - sid 66
Inför döden - sid 67
Studieuppgifter - sid 68

Kapitel 4 - Kulturell mångfald

Ladda ner hela kapitel 4, sida 69-76  (Komprimerad fil, 6,3 MB)

Innehåll:
Kulturell mångfald - sid 69
Kulturell mångfald - sid 70
Viktiga begrepp - sid 71
Inför döden - sid 72
Vård och omsorg av romska äldre - sid 73
Vård och omsorg av romska äldre - sid 74
Vård och omsorg av romska äldre - sid 75
Studieuppgifter - sid 76

Kapitel 5 - Frivilligt arbete

Ladda ner hela kapitel 5, sida 77-85  (Komprimerad fil, 6,8 MB)

Innehåll:
Frivilligt arbete - sid 77
Frivilligt arbete - sid 78
Arbetsuppgifter inom frivilligarbete - sid 79
Frivilligorganisationer - sid 80
Volontärbyrån - sid 81
Vad är ideellt arbete? - sid 82
Att vara till nytta - sid 83
Har vi glömt bort att umgås? - sid 84
Studieuppgifter - sid 85

Kapitel 6 - Kommunikation, hinder och pedagogiska redskap

Ladda ner hela kapitel 6, sida 88-107  (Komprimerad fil, 16 MB)

Innehåll:
Kommunikation, hinder och pedagogiska redskap - sid 88
Kommunikationens betydelse - sid 89
Hörselns betydelse - sid 90
Synens betydelse - sid 91
Synens betydelse - sid 92
Talets betydelse - sid 93
Försämrad kommunikationsförmåga - sid 94
Att underlätta kommunikationen - sid 95
Att hämta information - sid 96
Följande råd kan underlätta kommunikationen - sid 97
Kommunikationshinder vid Parkinsons sjukdom - sid 98
Svåra samtal - sid 99
Svåra samtal - sid 100
Samtal om döden - sid 101
Reaktioner vid svåra besked - sid 102
Psykologiska försvarsmekanismer - sid 103
Psykologiska förvarsmekanismer - sid 104
Pedagogiska redskap - sid 105
Motiverande samtal - sid 106
Studieuppgifter - sid 107

Kapitel 7 - Empatiskt, pedagogiskt och etiskt förhållningssätt

Ladda ner hela kapitel 7, sida 108-124  (Komprimerad fil, 14,1 MB)

Innehåll:
Empatiskt, pedagogiskt och etiskt förhållningssätt - sid 108
Alla människors lika värde - sid 109
Bemötandets betydelse för hälsa och livskvalitet - sid 110
Personcentrerat förhållnings- och arbetssätt - sid 111
Personlig, kroppslig och social integritet - sid 112
Vård- och omsorgspersonalens roll - sid 113
Vård- och omsorgspersonalens roll - sid 114
Att bemöta "besvärliga" personer - sid 115
Att göra sitt bästa - sid 116
Etik inom organisationen - sid 117
Att utveckla en problemlösande förmåga - sid 118
Etiskt bemötande och förhållningssätt - sid 119
Reflektion - sid 120
Etiska dilemman - sid 121
Moralen avslöjar etiken - sid 122
Studieuppgifter - sid 123
Studieuppgifter - sid 124

Kapitel 8 - Prevention och säkerhet

Ladda er hela kapitel 8, sida 126-154  (Komprimerad fil, 23,1 MB)

Innehåll:
Prevention och säkerhet - sid 126
Prevention och säkerhet - sid 127
Förebyggande insatser - sid 128
Säkerhet i vård och omsorg - sid 129
Avvikelserapportering - sid 130
Brister i kommunikation - sid 131
Brister i läkemedelshantering - sid 132
Förgiftningar - sid 133
Medicintekniska produkter - sid 134
Urinvägsinfektion - sid 135
Undernäring - sid 136
Fall och fallskador - sid 137
Fakta om fall och fallskador - sid 138
När, var och hur inträffar fall? - sid 139
När, var och hur inträffar fall? - sid 140
Riskfaktorer - sid 141
Den onda cirkeln - sid 142
Egenvård - sid 143
Samspel aktivitet - omgivning - individ - sid 144
Fallpreventiva åtgärder - sid 145
Exempel på riskmoment - sid 146
Exempel på riskmoment - sid 147
Exempel på olika förebyggande produkter - sid 148
Fallprevention i ordinärt boende - sid 149
Fallprevention i yttre miljö - sid 150
Fallprevention i vård- och omsorgsboende - sid 151
Fallriskbedömning - sid 152
Fallriskbedömning - sid 153
Studieuppgifter - sid 154

Kapitel 9 - Boendemiljö och sociala aktiviteter

Ladda ner hela kapitel 9, sida 155-169  (Komprimerad fil, 11,9 MB)

Innehåll:
Boendemiljö och sociala aktiviteter - sid 155
Boende för äldre - sid 156
Seniorbostad - sid 157
Vård- och omsorgsboende - sid 158
Åtgärder för ett bättre boende - sid 159
Ljud - sid 160
Färgsättning - sid 161
Färgsättning - sid 162
Insatser för delaktighet och sociala aktiviteter - sid 163
Sällskapsdjur på vård- och omsorgsboende - sid 164
Besöks- respektive terapihund - sid 165
Utevistelse - sid 166
Utevistelse - sid 167
Aktiviteter inomhus - sid 168
Studieuppgifter - sid 169

Kapitel 10 - Fysisk aktivitet och rehabilitering

Ladda ner hela kapitel 10, sida 172-192  (Komprimerad fil, 14,8 MB)

Innehåll:
Fysisk aktivitet och rehabilitering - sid 172
Aktiv livsstil - sid 173
Fysisk aktivitet - sid 174
Inaktivitet - sid 175
Funktionellt utvecklingsförlopp - sid 176
Det är aldrig försent - sid 177
Attityden till träning och fysisk aktivitet - sid 178
Styrke-, balans- och konditionsträning - sid 179
Prevention - sid 180
Rehabilitering - sid 181
Bästa möjliga funktionsförmåga - sid 182
Korta och långsiktiga mål - sid 183
Faktorer som underlättar rehabilitering - sid 184
Långvarigt sängläge - sid 185
Långvarigt sängläge - sid 186
Funktionsbevarande vård och omsorg - sid 187
Vardagsrehabilitering - sid 188
Samspel mellan människa, miljö och aktivitet - sid 189
Hjälpmedel - sid 190
Olika hjälpmedel - sid 191
Studieuppgifter - sid 192

Kapitel 11 - Kroppsnära omsorg

Ladda ner hela kapitel 11, sida 193-211  (Komprimerad fil, 16,4 MB)

Innehåll:
Kroppsnära omsorg - sid 193
Personlig hygien - sid 194
Orsak till hjälpinsatser - sid 195
Möjligheter och hinder - sid 196
Möjligheter - sid 197
Respektfullt och värdigt möte - sid 198
Rutiner - sid 199
Hud- och hårvård - sid 200
Observation av huden - sid 201
Fothälsa - sid 202
Medicinsk fotvård - sid 203
Munhälsa - sid 204
Särskilt tandvårdsstöd - sid 205
Gingivit - sid 206
Muntorrhet - sid 207
Periimplantit - sid 208
Munvård - sid 209
Rengöring av tandprotes - sid 210
Studieuppgifter - sid 211

Kapitel 12 - Kost, nutrition och måltidsmiljö

Ladda ner hela kapitel 12, sida 212-233  (Komprimerad fil, 20,2 MB)

Innehåll:
Kost, nutrition och måltidsmiljö - sid 212
Matvanor - sid 213
Näringsstatus - sid 214
Vätskebehov - sid 215
Minskat energibehov - sid 216
Undernäring och viktnedgång - sid 217
Viktförlust i procent - sid 218
Övervikt - sid 219
Klassifikation av övervikt och fetma - sid 220
Måltiden ur ett kulturellt och socialt perspektiv - sid 221
Måltidssituationen inom hemtjänsten - sid 222
Bra att ha hemma - sid 223
Bra att tänka på - sid 224
Anhörigas svårigheter - sid 225
Måltidssituationen på vård- och omsorgsboende - sid 226
Sjukdomstillstånd som kan försvåra ätandet - sid 227
Muntorrhet - sid 228
Gaser och väderspänning - sid 229
Parkinsons sjukdom - sid 230
Demenssjukdom - sid 231
Stroke - sid 232
Studieuppgifter - sid 233

Kapitel 13 - Psykisk ohälsa

Ladda ner hela kapitel 13, sida 236-262  (Komprimerad fil, 23,5 MB)

Innehåll:
Psykisk ohälsa - sid 236
Stigmatisering - sid 237
Att minska isolering och stigmatisering - sid 238
Ångest - sid 239
Tvångssyndrom - sid 240
Sömnsvårigheter - sid 241
Orsak - sid 242
Tecken på sömnbrist - sid 243
Orsak - sid 244
Symtom - sid 245
Diagnos - sid 246
Behandling - sid 247
Psykoterapi - sid 248
Ökad livskvalitet - sid 249
Förvirringstillstånd - sid 250
Orsak - sid 251
Symtom - sid 252
Diagnos - sid 253
Behandling - sid 254
Vård och omsorg - sid 255
Ökad livskvalitet - sid 256
Psykoser - sid 257
Schizofreni - sid 258
Stöd- och hjälpåtgärder - sid 259
Ökad livskvalitet - sid 260
Studieuppgifter - sid 261
Studieuppgifter - sid 262

Kapitel 14 - Hjärt-kärlsjukdomar

Ladda ner hela kapitel 14, sida 263-289  (Komprimerad fil, 21,8 MB)

Innehåll:
Hjärt-kärlsjukdomar - sid 263
Åderförkalkning - sid 264
Riskfaktorer - sid 265
Kärlkramp - sid 266
Symtom och diagnos - sid 267
Behandling - sid 268
Hjärtsvikt - sid 269
Orsak - sid 270
Symtom - sid 271
Kronisk hjärtsvikt - sid 272
Pacemaker - sid 273
Hjärtinfarkt - sid 274
Symtom - sid 275
Akut hjärtstopp - sid 276
Ökad livskvalitet - sid 277
Stroke - sid 278
Riskfaktorer - sid 279
Ischemisk stroke - sid 280
TIA - sid 281
Vård och omsorg - sid 282
Förlamning - sid 283
Ansikts- och svalgpares - sid 284
Sängläge - sid 285
Av- och påklädning - sid 286
Att tänka på - sid 287
Ökad livskvalitet - sid 288
Studieuppgifter - sid 289

Kapitel 15 - Demenssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 15, sida 290-317  (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Demenssjukdomar - sid 290
Riskfaktorer - sid 291
Vaskulär demens - sid 292
Alzheimers sjukdom - sid 293
Alzheimers sjukdom - sid 294
Mild demens - stadium 1 - sid 295
Behandling - sid 296
Läkemedel - sid 297
Alzheimers sjukdom och Downs syndrom - sid 298
Demensutredning - sid 299
Beteendemässiga och psykiska symtom - sid 300
Psykotiska tillstånd - sid 301
Smärta - sid 302
Att upptäcka smärta - sid 303
Smärta vid demenssjukdom - sid 304
Smärta vid demenssjukdom - sid 305
Behandling - sid 306
Fysiologisk behandling - sid 307
Sömnsvårigheter vid demenssjukdom - sid 308
Sömnsvårigheter vid demenssjukdom - sid 309
Råd för en god sömn på vård- och omsorgsboende - sid 310
Kommunikationshinder - sid 311
Ökad livskvalitet - sid 312
Förutsättningar för en god vård och omsorg - sid 313
Anhörigvårdarens situation - sid 314
Bördan ökar - sid 315
Bördan ökar - sid 316
Studieuppgifter - sid 317

Kapitel 16 - Att vara anhörig och närstående

Ladda ner hela kapitel 16, sida 318-328  (Komprimerad fil, 8 MB)

Innehåll:
Att vara anhörig och närstående - sid 318
Definition anhörig - anhörigvårdare - sid 319
Vård och omsorg i hemmet - sid 320
Anhörigvårdens omfattning - sid 321
Anhörigas insatser vid demenssjukdom - sid 322
Anhörigas situation i samband med flytt till vård- och omsorgsboende - sid 323
Barnens medverkan när föräldern flyttar - sid 324
Anhörigvårdarens situation när den närstående flyttat - sid 325
Samarbete med vård- och omsorgspersonal - sid 326
Relation anhörigvårdare - personal - sid 327
Studieuppgifter - sid 328

Kapitel 17 - Palliativ vård

Ladda ner hela kapitel 17, sida 329-361  (Komprimerad fil, 29,4 MB)

Innehåll:
Palliativ vård - sid 329
Palliativ vård - sid 330
Nationellt vårdprogram - sid 331
Definitioner inom palliativ vård - sid 332
Specialiserad palliativ vård - sid 333
Den palliativa vårdens värdegrund - sid 334
Närhet - sid 335
Livskvalitet och välbefinnande - sid 336
Livskvalitet och välbefinnande - sid 337
Den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar - sid 338
Kommunikation och relation - andra hörnstenen - sid 339
Närståendestöd - tredje hörnstenen - sid 340
Den palliativa arbetssättet - sid 341
Vård vid livets slut - sid 342
Döden - en del av livet - sid 343
Vård- och omsorgspersonalens perspektiv - sid 344
Ett värdigt slut - sid 345
Döendet och döden - sid 346
Döendet - sid 347
Förberedelse inför döden - sid 348
Tidiga tecken på förestående död - sid 349
Vård och omsorg vid livets slut - sid 350
Hudvård - sid 351
Vätska och näring - sid 352
Hicka - sid 353
Vanliga läkemedel - sid 354
Att underrätta anhöriga - sid 355
Att ta hand om den avlidne - sid 356
Sorgearbete - sid 357
Sorgearbete - sid 358
Efter begravningen - sid 359
Efter begravningen - sid 360
Studieuppgifter - sid 361

Ämne - Gerontologi och geriatrik

Ladda ner kapitlet "Ämne - Gerontologi och geriatrik", sida 362-363  (Komprimerad fil, 2,2 MB)

Innehåll:
Ämnets syfte - sid 362
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng - sid 363

Äldres hälsa och livskvalitet (1 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev