Mer information

Medicin 2 beskriver detaljerat olika fysiologiska processer i kroppen, bland annat vätske- och elektrolytbalansen, syrabasbalansen, kroppens immunologiska system samt ämnesomsättningen. Flera stora sjukdomsgrupper, deras orsaker, symtom och diagnoser gås igenom.

Dessa är till exempel cirkulationsorganens sjukdomar, nervsystemets sjukdomar, respirationsorganens sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, endokrina sjukdomar samt cancer och tumörsjukdomar. Ett avsnitt om famakologi med läkemedel som är aktuella för de olika sjukdomsgrupperna ingår också.

Medicin 2 (2 produkter)