Mer information

Worldwide English
Worldwide English 5 och 6 är ett helt nytt läromedel för de högskoleförberedande programmen. Worldwide English är ett komplett läromedel för engelska 5 och 6 som ger eleverna kunskaper för att klara av de kommunikativa situationer de möter i verkliga livet, men även verktyg att klara de nationella proven.

Texterna
I Worldwide English finns intresseväckande texter, noveller, dikter, sånger och utdrag ur romaner. Eleverna får både skönlitteratur från världens alla hörn och infärgade faktatexter. Texterna innehåller humor, spänning och intressanta livsöden från hela den engelsktalande världen. I Worldwide English 6 är fem av texterna klassiker som belyser litteraturepoker och författarskap. Med jämna mellanrum kommer en kortare läsupplevelsetext utan några övningar från den mindre kända engelskspråkiga världen, ett moment vi kallar English Worldwide (EW).

När ni arbetar med Worldwide English kommer ni att resa runt hela den engelsktalande världen:

Vet du vad en lärare i Trinidad lottar ut som högsta vinst i ett lotteri?
Vet du vad två indiska ungdomar har att vinna på att låtsas vara gravida inför sina föräldrar?
Det vet Worldwide English.

Vill dina elever se ett en fotbollsmatch genom en skotsk polismans ögon?
Vill de se ett nervigt möte mellan två irländska ungdomar genom en kameralins?
Vill du som lärare att eleverna får ett vidvinkelperspektiv på världsengelskan?
Det ordnar Worldwide English.

Skulle du helst se att dina elever får läsa om en föräldralös indianpojke i Kanada som avverkat elva fosterhem på åtta år, och som genom bussfönstret ser en cowboy rida över prärien mot frihet, eller skulle du hellre vilja att de får dela drömmar med en pojke i Soweto som plötsligt befinner sig mitt i en idol-audition?
Med Worldwide English behöver du inte välja - det har vi gjort åt dig.

Övningarna
Kommunikation tränas systematiskt och allsidigt med hjälp av inledande handfasta instruktioner och råd. I övningsdelen finns engagerande uppföljningar när det gäller att reflektera, tala, diskutera och skriva om aktuella ämnen som står eleverna nära. I Worldwide English 5 börjar eleven träna strategier för att argumentera, debattera och diskutera. Detta moment utökas i Worldwide English 6.
Grammatiken tränas systematiskt och de grammatiska förklaringarna finns tydligt placerade i facit. På så sätt kan eleverna få en direkt återkoppling och förklaring där det behövs.

Elev-ljudfiler
Alla texter finns för nedladdning och avlyssning på www.ljudmastaren.se .

Glosträning
Eleverna kan arbeta med styckeordlistornas halvfeta ord på www.glosmastaren.se

Lärar-cd:n
Lärar-cd:n innehåller alla texter, hörövningar och sånger. En del hörövningar är autentiska inspelningar med personer som t.ex. Barack Obama, Monica Ali och Amy Chua. EW-texterna från olika delar av världen är pricksäkert intalade av professionella skådespelare med "rätt" regionalt uttal.

Lärarmaterialet
Lärarpärmen innehåller rikligt med material såsom kompletterande information som underlättar lektionsplaneringen, övningsmaterial med extra grammatik för de elever som behöver detta, kortare läxförhör och tester som ger möjlighet att träna inför det nationella provet. Här finns också utskrifter av alla hörövningar, extraövningar och mycket mer.

Elevfacit
I facit finns svar till alla övningar samt grammatikgenomgångar.

World Wide English 1 S/N och World Wide English 2 S/N finns tillgänglig för kompletteringsköp så länge det finns lager.

Avsedd för
Engelska 5 och 6 på gymnasiets högskoleförberedande program och motsvarande nivå inom vuxenutbildningen.

Komplettering WWE 1 Lärarhandledning

Här kan ni ladda ner komplettering till flik 3 ur World Wide English 1 Lärarhandledning.

Klicka här för att ladda ner pdf (PDF-dokument, 2 MB)