Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Akutsjukvård som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 698 kB)

Kapitel 1 - Akutsjukvårdens arbetsområde

Ladda ner kapitel 1, sida 10-25  (Komprimerad fil, 13,1 MB)

Innehåll:
Akutsjukvårdens arbetsområde - sid 10
Akutsjukvårdens arbetsområde - sid 11
Öppen vård - sid 12
Öppen vård - sid 13
Öppen vård - sid 14
Öppen vård - sid 15
Specialiserade mottagningar - sid 16
Specialiserade mottagningar - sid 17
Sluten vård - sid 18
Sluten vård - sid 19
Sjukhusets olika enheter - sid 20
Sjukhusets olika enheter - sid 21
Personal inom akutsjukvården - sid 22
Sjuksköterska - sid 23
Akutsjukvård inom andra områden - sid 24
Studieuppgifter - sid 25

Kapitel 2 - Infektionssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 2, sida 26-59  (Komprimerad fil, 29,1 MB)

Innehåll:
Infektionssjukdomar - sid 26
Infektionssjukdomar - sid 27
Vårdrelaterade infektioner - sid 28
Hygieniska arbetsmetoder - sid 29
Mikroorganismernas livsvillkor - sid 30
Basala hygienrutiner - sid 31
Basala hygienrutiner - sid 32
Skyddskläder - sid 33
Skyddskläder - sid 34
Desinfektion och sterilisering - sid 35
Desinfektion och sterilisering - sid 36
Multiresistenta bakterier - sid 37
Multiresistenta bakterier - sid 38
SARS - sid 39
Lunginflammation - sid 40
Lunginflammation - sid 41
Symtom - sid 42
Diagnos - sid 43
Urinvägsinfektion - sid 44
Urinvägsinfektion - sid 45
Behandling - sid 46
Behandling - sid 47
Tarminfektioner - sid 48
Bakteriella tarminfektioner - sid 49
Bakteriella tarminfektioner - sid 50
Bakteriella tarminfektioner - sid 51
Bakteriella tarminfektioner - sid 52
EHEC - sid 53
Fästingöverförda infektioner - sid 54
Borrelia - sid 55
TBE - sid 56
Diagnos - sid 57
Åtgärder vid fästingbett - sid 58
Studieuppgifter - sid 59

Kapitel 3 - Hjärt-kärlsjukdomar

Ladda ner hela kapitel 3, sida 60-94  (Komprimerad fil, 29,7 MB)

Innehåll:
Hjärt-kärlsjukdomar - sid 60
Hjärt-kärlsjukdomar - sid 61
Kärlkramp - sid 62
Medicinsk behandling - sid 63
Kirurgisk behandling - sid 64
Hjärtinfarkt - sid 65
Symtom - sid 66
Medicinsk behandling - sid 67
Vård och omsorg vid hjärtinfarkt - sid 68
Hjärtsvikt - sid 69
Orsak - sid 70
CPAP-behandling - sid 71
Vård och omsorg vid akut hjärtsvikt - sid 72
Stroke - sid 73
Stroke - sid 74
Symtom - sid 75
Diagnos - sid 76
Rehabilitering - sid 77
Cirkulationssvikt - sid 78
Hypovolemisk chock - sid 79
Kardiogen chock - sid 80
Behandling - sid 81
Pulsen - sid 82
Förmaksflimmer - sid 83
Blockering i retledningssystemet - sid 84
Livshotande arytmier - sid 85
Akut cirkulationsstillestånd - sid 86
EKG-registrering - sid 87
EKG-vågorna - sid 88
EKG-vågorna - sid 89
Bandspelar-EKG - sid 90
Pacemakerbehandling - sid 91
Självkontroll - sid 92
Studieuppgifter - sid 93
Webbadresser - sid 94

Kapitel 4 - Andningsorganens sjukdomar

Ladda ner hela kapitel 4, sida 95-110  (Komprimerad fil, 13 MB)

Innehåll:
Andningsorganens sjukdomar - sid 95
Astma - sid 96
Symtom - sid 97
Medicinsk behandling - sid 98
Vård och omsorg vid astmaanfall - sid 99
Förebyggande behandling - sid 100
Kronisk obstruktiv lungsjukdom - sid 101
Lungfunktionsundersökningar - sid 102
Vård, omsorg och behandling - sid 103
Vård, omsorg och behandling - sid 104
Oxygenbehandling - sid 105
Säkerhetsföreskrifter för användning av oxygen i hemmet - sid 106
Lungemboli - sid 107
Behandling - sid 108
Falsk krupp - sid 109
Studieuppgifter - sid 110

Kapitel 5 - Nervsystemets sjukdomar

Ladda ner hela kapitel 5, sida 111-122  (Komprimerad fil, 9,8 MB)

Innehåll:
Nervsystemets sjukdomar - sid 111
Nervsystemets sjukdomar - sid 112
Skallskador - sid 113
Neurologstatus - sid 114
Traumatiska skallskador - sid 115
Omhändertagande av en skallskadad person - sid 116
Återkommande kontroller - sid 117
Blödningar i hjärnan - sid 118
Symtom - sid 119
Hjärnhinneinflammation - sid 120
Hjärnhinneinflammation - sid 121
Studieuppgifter - sid 122

Kapitel 6 - Endokrina sjukdomar

Ladda ner hela kapitel 6, sida 123-134  (Komprimerad fil, 8,7 MB)

Innehåll:
Endokrina sjukdomar - sid 123
Sköldkörtelns sjukdomar - sid 124
Sköldkörtelns sjukdomar - sid 125
Diabetes mellitus - sid 126
Symtom - sid 127
Behandling - sid 128
Vård, omsorg och egenvård - sid 129
Akuta komplikationer - sid 130
Akuta komplikationer - sid 131
Senkomplikationer - sid 132
Senkomplikationer - sid 133
Studieuppgifter - sid 134

Kapitel 7 - Urinvägarnas sjukdomar

Ladda ner hela kapitel 7, sida 135-160  (Komprimerad fil, 19,3 MB)

Innehåll:
Njursten - sid 135
Njursten - sid 136
Diagnos - sid 137
Behandling - sid 138
Njurinsufficiens - sid 139
Diagnos - sid 140
Behandling - sid 141
Behandling - sid 142
Vård, omsorg och egenvård - sid 143
Dialysbehandling - sid 144
Hemodialys - sid 145
Hemodialys - sid 146
Peritonealdialys - sid 147
Peritonealdialys - sid 148
Prostataförstoring - sid 149
Diagnos - sid 150
Behandling - sid 151
Kateterisering av urinblåsan - sid 152
Förberedelser - sid 153
Material - sid 154
Urinuppsamlingspåsar - sid 155
Tillvägagångssätt - sid 156
Kvarliggande kateter - sid 157
Komplikationer - sid 158
Inskränkt socialt umgänge - sid 159
Studieuppgifter - sid 160

Kapitel 8 - Skador och sjukdomar i skelett och leder

Ladda ner hela kapitel 8, sida 161-179  (Komprimerad fil, 14,4 MB)

Innehåll:
Skador och sjukdomar i skelett och leder - sid 161
Allmän frakturlära - sid 162
Frakturindelning - sid 163
Utseende - sid 164
Stabilitet - sid 165
Akut omhändertagande - sid 166
Behandling - sid 167
Behandling - sid 168
Höftfraktur - sid 169
Behandling - sid 170
Vård, omsorg och rehabilitering - sid 171
Artroplastik - sid 172
Artroplastik i höftleden - sid 173
Postoperativ vård och omsorg - sid 174
Artroplastik i knäleden - sid 175
Komplikationer - sid 176
Skador på halskotpelaren - sid 177
Akut omhändertagande - sid 178
Studieuppgifter - sid 179

Kapitel 9 - Sjukdomar i matspjälkningsorganen

Ladda ner hela kapitel 9, sida 180-199  (Komprimerad fil, 14,5 MB)

Innehåll:
Sjukdomar i matspjälkningsorganen - sid 180
Akut buk - sid 181
Vård och omsorg - sid 182
Magsår - sid 183
Medicinsk behandling - sid 184
Kirurgisk behandling - sid 185
Gallsten - sid 186
Behandling - sid 187
Bukspottkörtelinflammation - sid 188
Vård, omsorg och behandling - sid 189
Tarmvred - sid 190
Paralytiskt ileus - sid 191
Vård, omsorg och behandling - sid 192
Blindtarmsinflammation - sid 193
Inflammatoriska tarmsjukdomar - sid 194
Undersökningar - sid 195
Vård, omsorg och behandling - sid 196
Bukskador - sid 197
Symtom - sid 198
Studieuppgifter - sid 199

Kapitel 10 - Sjukdomar och besvär i fortplantningsorganen

Ladda ner hela kapitel 10, sida 200-205  (Komprimerad fil, 4,1 MB)

Innehåll:
Gynekologi - sid 200
Menstruationsrubbningar - sid 201
Oregelbundna blödningar - sid 202
Livmoderframfall - sid 203
Behandling - sid 204
Vård, omsorg och egenvård - sid 205

Kapitel 11 - Bränn- och köldskador

Ladda ner hela kapitel 11, sida 206-221  (Komprimerad fil, 9,8 MB)

Innehåll:
Bränn- och köldskador - sid 206
Termiska skador - sid 207
Vad händer i kroppen vid en brännskada - sid 208
Brännskadans djup - sid 209
Brännskadans utbredning - sid 210
Brännskadans lokalisation - sid 211
Indelning av brännskadans svårighetsgrad - sid 212
Kyl ner det brännskadade området - sid 213
Fria luftvägar - sid 214
Chockförebyggande åtgärder - sid 215
Kylskador - sid 216
Vad händer i kroppen vid en kylskada? - sid 217
Allmän nedkylning - sid 218
Akut omhändertagande vid nedkylning - sid 219
Att förebygga nedkylning - sid 220
Studieuppgifter - sid 221

Kapitel 12 - Vätskebalansen

Ladda ner hela kapitel 12, sida 222-230  (Komprimerad fil, 4,6 MB)

Innehåll:
Vätskebalansen - sid 222
Transport av ämnen - sid 223
Transport av ämnen - sid 224
Vattenbalansen - sid 225
Normal vattenomsättning - sid 226
Vattenreglering - sid 227
Elektrolytbalansen - sid 228
Syra-basbalansen - sid 229
Studieuppgifter - sid 230

Kapitel 13 - Smärta och smärtbehandling

Ladda ner hela kapitel 13, sida 231-245  (Komprimerad fil, 9,6 MB)

Innehåll:
Smärta och smärtbehandling - sid 231
Smärta - sid 232
Smärtreflexen - sid 233
Långvarig smärta - sid 234
Tecken på smärta - sid 235
Smärtanalys - sid 236
Smärtbehandling - sid 237
Medicinsk behandling - sid 238
Smärttrappan - sid 239
Nervblockad - sid 240
Akupunktur - sid 241
Smärtkirurgi - sid 242
Hypnos - sid 243
Vårdplanering - sid 244
Studieuppgifter - sid 245

Kapitel 14 - Operation

Ladda ner hela kapitel 14, sida 246-262  (Komprimerad fil, 11,4 MB)

Innehåll:
Operation - sid 246
Operation - sid 247
Titthålskirurgi - sid 248
Preoperativ vård och omsorg - sid 249
Kontroll av hjärtfunktion - sid 250
Näringsbrist - sid 251
Sociala förberedelser - sid 252
Hårvård - sid 253
Kost - sid 254
Journalen - sid 255
Peroperativ vård och omsorg - sid 256
Regional- och lokalbedövning - sid 257
Postoperativ vård och omsorg - sid 258
Förberedelser - sid 259
Cirkulationen - sid 260
Andningen - sid 261
Studieuppgifter - sid 262

Kapitel 15 - Transplantation

Ladda ner hela kapitel 15, sida 263-275  (Komprimerad fil, 7,1 MB)

Innehåll:
Transplantation - sid 263
Transplantation - sid 264
Transplantation - sid 265
Organdonator - sid 266
Organdonation - sid 267
Väntelista - sid 268
Njurtransplantation - sid 269
Avstötning - sid 270
Levertransplantation - sid 271
Hjärttransplantation - sid 272
Genomförande - sid 273
Komplikationer - sid 274
Studieuppgifter - sid 275

Kapitel 16 - Medicintekniska uppgifter

Ladda ner hela kapitel 16, sida 276-290  (Komprimerad fil, 8,3 MB)

Innehåll:
Medicintekniska uppgifter - sid 276
Kapillärprovtagning - sid 277
Före provtagning - sid 278
Venprovtagning - sid 279
Före provtagning - sid 280
Anläggning av stas - sid 281
Efter provtagning - sid 282
Injektioner - sid 283
Före injektion - sid 284
Iordningställande av injektion - sid 285
Lumbalpunktion - sid 286
Före lumbalpunktion - sid 287
Benmärgspunktion - sid 288
Punktion - sid 289
Studieuppgifter - sid 290

Kapitel 17 - Lagar och författningar

Ladda ner hela kapitel 17, sida 291-294  (Komprimerad fil, 2,1 MB)

Innehåll:
Lagar och författningar - sid 291
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 292
Patientdatalagen - sid 293
Smittskyddslagen - sid 294

Bilagor

Ladda ner bokens bilagor, sida 295-303  (Komprimerad fil, 2,8 MB)

Innehåll:
Bilagor - sid 295
Bilagor - sid 296
Symtombedömning vid prostatabesvär - sid 297
Tidsmiktion - sid 298
Miktionslista - sid 299
Ämne - Sjukvård - sid 300
Kursen Akutsjukvård - sid 301
Lästips - sid 303

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration