Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Äldres hälsa och livskvalitet som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3-4  (Komprimerad fil, 2 MB)

Kapitel 1 - Hälsa och livskvalitet under åldrandet

Ladda ner kapitel 1, sida 13-36  (Komprimerad fil, 18,9 MB)

Innehåll:
Hälsa och livskvalitet under åldrandet - sid 13
Åldrande, hälsa och livskvalitet - sid 14
Äldres hälsa - sid 15
Åldrandet - sid 16
Ålder och åldrande - sid 17
Ålder och åldrande - sid 18
Världens äldsta kvinna - Jeanne Calment 122 år - sid 19
Olika teorier om åldrandet - sid 20
Sociologiska teorier - sid 21
Synen på åldrandet - sid 22
Ålderism - sid 23
Hälsa - sid 24
Hälsoproblem - sid 25
Framtidsscenarier - sid 26
Åldersförändringar och sjukdomar - sid 27
Åldersförändringar och sjukdomar - sid 28
Livskvalitet - sid 29
Begreppet livskvalitet - sid 30
Faktorer som påverkar välbefinnande - sid 31
Faktorer som påverkar välbefinnande - sid 32
Faktorer som påverkar välbefinnande - sid 33
Gerotranscendens - sid 34
Ensamhet, isolering och avskildhet - sid 35
Studieuppgifter - sid 36

Kapitel 2 - Äldre med utvecklingsstörning

Ladda ner hela kapitel 2, sida 37-51  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Äldre med utvecklingsstörning - sid 37
Äldre med utvecklingsstörning - sid 38
Olika grader av utvecklingsstörning - sid 39
Måttlig utvecklingsstörning - sid 40
Åldersförändringar - sid 41
Fysiska åldersförändringar - sid 42
Psykiska åldersförändringar - sid 43
Insatser och stöd - sid 44
Olika former av insatser - sid 45
Boende - sid 46
Servicebostad - sid 47
Ökad livskvalitet - sid 48
Personalens förhållningssätt - sid 49
Kontakt med hälso- och sjukvården - sid 50
Studieuppgifter - sid 51

Kapitel 3 - Äldre och sexualitet

Ladda ner hela kapitlel 3, sida 52-68  (Komprimerad fil, 13,8 MB)

Innehåll:
Äldre och sexualitet - sid 52
Äldre och sexualitet - sid 53
Sexuella problem hos äldre - sid 54
Faktorer som påverkar sexualiteten - sid 55
Behandling - sid 56
Våga tala om sex - sid 57
Sexualitet och demenssjukdom - sid 58
Svårigheter i rollen som make eller maka och anhörigvårdare - sid 59
Svårigheter på demensboendet - sid 60
Hbt och åldrande - sid 61
Hbt och åldrande - sid 62
Hälsa - sid 63
Skillnad mellan storstad och mindre ort - sid 64
Samliv och familj - sid 65
Certifiering av vård- och omsorgsboende - sid 66
Inför döden - sid 67
Studieuppgifter - sid 68

Kapitel 4 - Kulturell mångfald

Ladda ner hela kapitel 4, sida 69-76  (Komprimerad fil, 6,3 MB)

Innehåll:
Kulturell mångfald - sid 69
Kulturell mångfald - sid 70
Viktiga begrepp - sid 71
Inför döden - sid 72
Vård och omsorg av romska äldre - sid 73
Vård och omsorg av romska äldre - sid 74
Vård och omsorg av romska äldre - sid 75
Studieuppgifter - sid 76

Kapitel 5 - Frivilligt arbete

Ladda ner hela kapitel 5, sida 77-85  (Komprimerad fil, 6,8 MB)

Innehåll:
Frivilligt arbete - sid 77
Frivilligt arbete - sid 78
Arbetsuppgifter inom frivilligarbete - sid 79
Frivilligorganisationer - sid 80
Volontärbyrån - sid 81
Vad är ideellt arbete? - sid 82
Att vara till nytta - sid 83
Har vi glömt bort att umgås? - sid 84
Studieuppgifter - sid 85

Kapitel 6 - Kommunikation, hinder och pedagogiska redskap

Ladda ner hela kapitel 6, sida 88-107  (Komprimerad fil, 16 MB)

Innehåll:
Kommunikation, hinder och pedagogiska redskap - sid 88
Kommunikationens betydelse - sid 89
Hörselns betydelse - sid 90
Synens betydelse - sid 91
Synens betydelse - sid 92
Talets betydelse - sid 93
Försämrad kommunikationsförmåga - sid 94
Att underlätta kommunikationen - sid 95
Att hämta information - sid 96
Följande råd kan underlätta kommunikationen - sid 97
Kommunikationshinder vid Parkinsons sjukdom - sid 98
Svåra samtal - sid 99
Svåra samtal - sid 100
Samtal om döden - sid 101
Reaktioner vid svåra besked - sid 102
Psykologiska försvarsmekanismer - sid 103
Psykologiska förvarsmekanismer - sid 104
Pedagogiska redskap - sid 105
Motiverande samtal - sid 106
Studieuppgifter - sid 107

Kapitel 7 - Empatiskt, pedagogiskt och etiskt förhållningssätt

Ladda ner hela kapitel 7, sida 108-124  (Komprimerad fil, 14,1 MB)

Innehåll:
Empatiskt, pedagogiskt och etiskt förhållningssätt - sid 108
Alla människors lika värde - sid 109
Bemötandets betydelse för hälsa och livskvalitet - sid 110
Personcentrerat förhållnings- och arbetssätt - sid 111
Personlig, kroppslig och social integritet - sid 112
Vård- och omsorgspersonalens roll - sid 113
Vård- och omsorgspersonalens roll - sid 114
Att bemöta "besvärliga" personer - sid 115
Att göra sitt bästa - sid 116
Etik inom organisationen - sid 117
Att utveckla en problemlösande förmåga - sid 118
Etiskt bemötande och förhållningssätt - sid 119
Reflektion - sid 120
Etiska dilemman - sid 121
Moralen avslöjar etiken - sid 122
Studieuppgifter - sid 123
Studieuppgifter - sid 124

Kapitel 8 - Prevention och säkerhet

Ladda er hela kapitel 8, sida 126-154  (Komprimerad fil, 23,1 MB)

Innehåll:
Prevention och säkerhet - sid 126
Prevention och säkerhet - sid 127
Förebyggande insatser - sid 128
Säkerhet i vård och omsorg - sid 129
Avvikelserapportering - sid 130
Brister i kommunikation - sid 131
Brister i läkemedelshantering - sid 132
Förgiftningar - sid 133
Medicintekniska produkter - sid 134
Urinvägsinfektion - sid 135
Undernäring - sid 136
Fall och fallskador - sid 137
Fakta om fall och fallskador - sid 138
När, var och hur inträffar fall? - sid 139
När, var och hur inträffar fall? - sid 140
Riskfaktorer - sid 141
Den onda cirkeln - sid 142
Egenvård - sid 143
Samspel aktivitet - omgivning - individ - sid 144
Fallpreventiva åtgärder - sid 145
Exempel på riskmoment - sid 146
Exempel på riskmoment - sid 147
Exempel på olika förebyggande produkter - sid 148
Fallprevention i ordinärt boende - sid 149
Fallprevention i yttre miljö - sid 150
Fallprevention i vård- och omsorgsboende - sid 151
Fallriskbedömning - sid 152
Fallriskbedömning - sid 153
Studieuppgifter - sid 154

Kapitel 9 - Boendemiljö och sociala aktiviteter

Ladda ner hela kapitel 9, sida 155-169  (Komprimerad fil, 11,9 MB)

Innehåll:
Boendemiljö och sociala aktiviteter - sid 155
Boende för äldre - sid 156
Seniorbostad - sid 157
Vård- och omsorgsboende - sid 158
Åtgärder för ett bättre boende - sid 159
Ljud - sid 160
Färgsättning - sid 161
Färgsättning - sid 162
Insatser för delaktighet och sociala aktiviteter - sid 163
Sällskapsdjur på vård- och omsorgsboende - sid 164
Besöks- respektive terapihund - sid 165
Utevistelse - sid 166
Utevistelse - sid 167
Aktiviteter inomhus - sid 168
Studieuppgifter - sid 169

Kapitel 10 - Fysisk aktivitet och rehabilitering

Ladda ner hela kapitel 10, sida 172-192  (Komprimerad fil, 14,8 MB)

Innehåll:
Fysisk aktivitet och rehabilitering - sid 172
Aktiv livsstil - sid 173
Fysisk aktivitet - sid 174
Inaktivitet - sid 175
Funktionellt utvecklingsförlopp - sid 176
Det är aldrig försent - sid 177
Attityden till träning och fysisk aktivitet - sid 178
Styrke-, balans- och konditionsträning - sid 179
Prevention - sid 180
Rehabilitering - sid 181
Bästa möjliga funktionsförmåga - sid 182
Korta och långsiktiga mål - sid 183
Faktorer som underlättar rehabilitering - sid 184
Långvarigt sängläge - sid 185
Långvarigt sängläge - sid 186
Funktionsbevarande vård och omsorg - sid 187
Vardagsrehabilitering - sid 188
Samspel mellan människa, miljö och aktivitet - sid 189
Hjälpmedel - sid 190
Olika hjälpmedel - sid 191
Studieuppgifter - sid 192

Kapitel 11 - Kroppsnära omsorg

Ladda ner hela kapitel 11, sida 193-211  (Komprimerad fil, 16,4 MB)

Innehåll:
Kroppsnära omsorg - sid 193
Personlig hygien - sid 194
Orsak till hjälpinsatser - sid 195
Möjligheter och hinder - sid 196
Möjligheter - sid 197
Respektfullt och värdigt möte - sid 198
Rutiner - sid 199
Hud- och hårvård - sid 200
Observation av huden - sid 201
Fothälsa - sid 202
Medicinsk fotvård - sid 203
Munhälsa - sid 204
Särskilt tandvårdsstöd - sid 205
Gingivit - sid 206
Muntorrhet - sid 207
Periimplantit - sid 208
Munvård - sid 209
Rengöring av tandprotes - sid 210
Studieuppgifter - sid 211

Kapitel 12 - Kost, nutrition och måltidsmiljö

Ladda ner hela kapitel 12, sida 212-233  (Komprimerad fil, 20,2 MB)

Innehåll:
Kost, nutrition och måltidsmiljö - sid 212
Matvanor - sid 213
Näringsstatus - sid 214
Vätskebehov - sid 215
Minskat energibehov - sid 216
Undernäring och viktnedgång - sid 217
Viktförlust i procent - sid 218
Övervikt - sid 219
Klassifikation av övervikt och fetma - sid 220
Måltiden ur ett kulturellt och socialt perspektiv - sid 221
Måltidssituationen inom hemtjänsten - sid 222
Bra att ha hemma - sid 223
Bra att tänka på - sid 224
Anhörigas svårigheter - sid 225
Måltidssituationen på vård- och omsorgsboende - sid 226
Sjukdomstillstånd som kan försvåra ätandet - sid 227
Muntorrhet - sid 228
Gaser och väderspänning - sid 229
Parkinsons sjukdom - sid 230
Demenssjukdom - sid 231
Stroke - sid 232
Studieuppgifter - sid 233

Kapitel 13 - Psykisk ohälsa

Ladda ner hela kapitel 13, sida 236-262  (Komprimerad fil, 23,5 MB)

Innehåll:
Psykisk ohälsa - sid 236
Stigmatisering - sid 237
Att minska isolering och stigmatisering - sid 238
Ångest - sid 239
Tvångssyndrom - sid 240
Sömnsvårigheter - sid 241
Orsak - sid 242
Tecken på sömnbrist - sid 243
Orsak - sid 244
Symtom - sid 245
Diagnos - sid 246
Behandling - sid 247
Psykoterapi - sid 248
Ökad livskvalitet - sid 249
Förvirringstillstånd - sid 250
Orsak - sid 251
Symtom - sid 252
Diagnos - sid 253
Behandling - sid 254
Vård och omsorg - sid 255
Ökad livskvalitet - sid 256
Psykoser - sid 257
Schizofreni - sid 258
Stöd- och hjälpåtgärder - sid 259
Ökad livskvalitet - sid 260
Studieuppgifter - sid 261
Studieuppgifter - sid 262

Kapitel 14 - Hjärt-kärlsjukdomar

Ladda ner hela kapitel 14, sida 263-289  (Komprimerad fil, 21,8 MB)

Innehåll:
Hjärt-kärlsjukdomar - sid 263
Åderförkalkning - sid 264
Riskfaktorer - sid 265
Kärlkramp - sid 266
Symtom och diagnos - sid 267
Behandling - sid 268
Hjärtsvikt - sid 269
Orsak - sid 270
Symtom - sid 271
Kronisk hjärtsvikt - sid 272
Pacemaker - sid 273
Hjärtinfarkt - sid 274
Symtom - sid 275
Akut hjärtstopp - sid 276
Ökad livskvalitet - sid 277
Stroke - sid 278
Riskfaktorer - sid 279
Ischemisk stroke - sid 280
TIA - sid 281
Vård och omsorg - sid 282
Förlamning - sid 283
Ansikts- och svalgpares - sid 284
Sängläge - sid 285
Av- och påklädning - sid 286
Att tänka på - sid 287
Ökad livskvalitet - sid 288
Studieuppgifter - sid 289

Kapitel 15 - Demenssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 15, sida 290-317  (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Demenssjukdomar - sid 290
Riskfaktorer - sid 291
Vaskulär demens - sid 292
Alzheimers sjukdom - sid 293
Alzheimers sjukdom - sid 294
Mild demens - stadium 1 - sid 295
Behandling - sid 296
Läkemedel - sid 297
Alzheimers sjukdom och Downs syndrom - sid 298
Demensutredning - sid 299
Beteendemässiga och psykiska symtom - sid 300
Psykotiska tillstånd - sid 301
Smärta - sid 302
Att upptäcka smärta - sid 303
Smärta vid demenssjukdom - sid 304
Smärta vid demenssjukdom - sid 305
Behandling - sid 306
Fysiologisk behandling - sid 307
Sömnsvårigheter vid demenssjukdom - sid 308
Sömnsvårigheter vid demenssjukdom - sid 309
Råd för en god sömn på vård- och omsorgsboende - sid 310
Kommunikationshinder - sid 311
Ökad livskvalitet - sid 312
Förutsättningar för en god vård och omsorg - sid 313
Anhörigvårdarens situation - sid 314
Bördan ökar - sid 315
Bördan ökar - sid 316
Studieuppgifter - sid 317

Kapitel 16 - Att vara anhörig och närstående

Ladda ner hela kapitel 16, sida 318-328  (Komprimerad fil, 8 MB)

Innehåll:
Att vara anhörig och närstående - sid 318
Definition anhörig - anhörigvårdare - sid 319
Vård och omsorg i hemmet - sid 320
Anhörigvårdens omfattning - sid 321
Anhörigas insatser vid demenssjukdom - sid 322
Anhörigas situation i samband med flytt till vård- och omsorgsboende - sid 323
Barnens medverkan när föräldern flyttar - sid 324
Anhörigvårdarens situation när den närstående flyttat - sid 325
Samarbete med vård- och omsorgspersonal - sid 326
Relation anhörigvårdare - personal - sid 327
Studieuppgifter - sid 328

Kapitel 17 - Palliativ vård

Ladda ner hela kapitel 17, sida 329-361  (Komprimerad fil, 29,4 MB)

Innehåll:
Palliativ vård - sid 329
Palliativ vård - sid 330
Nationellt vårdprogram - sid 331
Definitioner inom palliativ vård - sid 332
Specialiserad palliativ vård - sid 333
Den palliativa vårdens värdegrund - sid 334
Närhet - sid 335
Livskvalitet och välbefinnande - sid 336
Livskvalitet och välbefinnande - sid 337
Den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar - sid 338
Kommunikation och relation - andra hörnstenen - sid 339
Närståendestöd - tredje hörnstenen - sid 340
Den palliativa arbetssättet - sid 341
Vård vid livets slut - sid 342
Döden - en del av livet - sid 343
Vård- och omsorgspersonalens perspektiv - sid 344
Ett värdigt slut - sid 345
Döendet och döden - sid 346
Döendet - sid 347
Förberedelse inför döden - sid 348
Tidiga tecken på förestående död - sid 349
Vård och omsorg vid livets slut - sid 350
Hudvård - sid 351
Vätska och näring - sid 352
Hicka - sid 353
Vanliga läkemedel - sid 354
Att underrätta anhöriga - sid 355
Att ta hand om den avlidne - sid 356
Sorgearbete - sid 357
Sorgearbete - sid 358
Efter begravningen - sid 359
Efter begravningen - sid 360
Studieuppgifter - sid 361

Ämne - Gerontologi och geriatrik

Ladda ner kapitlet "Ämne - Gerontologi och geriatrik", sida 362-363  (Komprimerad fil, 2,2 MB)

Innehåll:
Ämnets syfte - sid 362
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng - sid 363

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration