Mer information

Att få utveckla och förbättra dagens vård och omsorg och inte minst stärka de äldres ställning och inflytande är en stor utmaning. Detta gäller då också att kunskap och nya forskningsrön når ut till vård- och omsorgspersonal som befinner sig nära de äldre.

Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoaspekter och belyser livskvalitet och välbefinnande i åldrandet.

Boken är indelad i fem delar:

  • Hälsa och livskvalitet under åldrandet
  • Kommunikation och förhållningssätt
  • Prevention, boendemiljö och sociala aktiviteter
  • Funktionsbevarande vård och omsorg samt rehabilitering
  • Vanliga sjukdomar vid åldrande.

Äldres hälsa och livskvalitet är skriven för Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal och Yrkeshögskolan. Den kan med fördel läsas av alla som på olika sätt arbetar med äldre. Berättelser och studieuppgifter ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa sig i och granska ny kunskap om äldres hälsa och livskvalitet.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration