En mosaik, upplaga 1

Om serien

En mosaik, upplaga 1

En mosaik är ett lättillgängligt läromedel för gymnasiets kurs 1 i religionskunskap. Med de faktakunskaper, begrepp och modeller som En mosaik förmedlar får eleverna både kunskaper och verktyg för att delta i det offentliga samtalet kring bland annat mångkultur, religion och etik.

En mosaik - Religionskunskap 1

Grundboken
En mosaik Religionskunskap I består av tre block som ger användbara kunskaper om mångkultur, tro och vetenskap samt om världens religioner och etik. Alla kapitel avslutas med diskussionsfrågor.

Innehåll:
1. Kultur och religion (bl a kultur, livsåskådning, religion, religion och vetenskap)
2. Religioner och livsåskådningar (världsreligionerna, nya religiösa rörelser, sekulära livsåskådningar)
3. Att vara människa (etik, identitet, kärlek, döden)


Lärarhandledningen
En mosaik lärarhandledning innehåller en stor mängd fördjupningstexter och uppgifter, bland annat om religionsbegreppet, om kulturella identiteter samt om religion och vetenskap – texter som lätt kan förmedlas digitalt till eleverna.