Mer information

In real life är boken för dig som vill ge dina elever engagerande läsupple­velser och insikt i olika yrken. Hur är det verkliga livet efter gymnasiet, irl? Boken ger genom sin mångfald av texter eleverna en bild av den globala engelskan, yrkesstolthet, entreprenörskap och glädjen att själv kunna påverka sitt liv.

Texterna

In real life är indelad i 13 huvudkapitel. Varje kapitel inleds med en bild, dikt eller hörförståelse som introducerar den del av verkligheten som ska behandlas. Huvudtexterna är skönlitterära, verklighetsförankrade och inspirerande. Kapitlens teman är bland andra Eat it! (matvanor och annat matnyttigt), WorldSkills (yrkesolympiad), Use your brains (unga entreprenörer) och My life, my future (att kämpa för sina egna val).
I boken finns även 13 yrkestexter = Working pages. På dessa sidor presenterar vi olika yrken och övar ett yrkesspecifikt ordförråd. Oavsett vilket program eleverna valt så har de nytta av att få insikt i olika yrken och de ordfält som kan kopplas till dem. Working pages ökar verkligen elevernas förståelse för olika sätt att förtjäna sitt levebröd. I boken ingår även flera sånger med yrkesanknytning. Längst bak i boken finns alfabetisk engelsk-svensk ordlista.

Övningarna

Huvudtexterna följs upp med övningar som förbättrar elevernas språkliga nivå och ger dem möjlighet att träna samtliga språkliga färdigheter.

  • I Text work finns både textbundna frågor och frågor som går från texten ut i elevernas verklighet.
  • I Word check kan de testa om de lärt sig nya ord och kan använda sina språkkunskaper för att lösa varierade uppgifter.
  • Grammar check repeterar och bearbetar i intensiva, korta pass de grammatiska moment som svenska elever har problem med.
  • I Spell check övas ord som vi av erfarenhet vet att eleverna ofta har problem att stava.
  • Verb check repeterar oregelbundna verb i funktionella meningar.
  • Under rubriken Listen finns mängder av hörövningar av olika svårighetsgrad, intervjuer, dialoger, berättande texter m.m. De är uppbyggda för att maximalt förbereda eleverna på verklighetens talade engelska, men också för att underlätta för eleverna att klara de nationella proven.
  • I Speak förbättrar eleverna successivt sin förmåga att kommunicera och interagera på engelska.
  • I varje kapitel ingår även Write - en återkommande skrivuppgift där eleverna skriver brev, dagböcker, klagobrev, artiklar m.m.

Elevfacit

I elevfacit finns svar på alla övningar inklusive förslag till svar på vissa diskussionsfrågor.

Ljudfiler

Ljudfiler laddas ner från Övningsmastaren.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration