Kanal - journalistik, reklam och information, upplaga 1

Om serien

Kanal – journalistik, reklam och information tar avstamp i styrdokumenten Gy 2011/Vux 2012. Läromedlet täcker innehållet i ämnesplanerna för både kurs 1 och kurs 2 inom ämnet Mediekommunikation.

Dela Kanal - journalistik, reklam och information, upplaga 1: