Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Kanal - journalistik, reklam och information, upplaga 1

Om serien

Kanal – journalistik, reklam och information tar avstamp i styrdokumenten Gy 2011/Vux 2012. Läromedlet täcker innehållet i ämnesplanerna för både kurs 1 och kurs 2 inom ämnet Mediekommunikation.

Dela Kanal - journalistik, reklam och information, upplaga 1: