Läromedel förskola, åk F-3 och 4-6

Urval

Förskola - årskurs 6
Ämne
Produkttyp
Kategorier

Läromedel för förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet

Vi erbjuder en rad olika läromedel för förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet. Med hjälp av våra läromedel kan du som lärare få inspiration för arbetsgång och utforma en så givande och spännande lärandeprocess som möjligt för dina elever.

Prova våra läromedel för åk F-3

Prova våra läromedel för åk 4-6

Bra läromedel för förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet är oerhört viktigt, då det sätter en grund för vidare utbildning. Detta har vi haft i åtanke vid framtagandet av både fysiska och digitala läromedel för årskurs F–6, för att ta fram så pedagogiska, spännande och utvecklande läromedel som möjligt.

Våra basläromedel finns i engelska, svenska, SO, NO och matematik. Flera av våra läromedel går att använda helt digitalt, tex Koll på matematik 4–6 och Champ 4–6.

Som komplement till våra basläromedel finns Bingel, som är en omtyckt och populär digital övärld för årskurs F–6 fylld med färdighetsträning. Alla övningar är kopplade till kapitlen i våra basläromedel och följer samma progression. Förutom ren färdighetsträning kan Bingelövningarna användas till både repetition och för att ge utmaningar. Från lärarvyn i Bingel har du som lärare kontroll och full inblick i hur det går för eleverna på klass- och elevnivå.

Förskoleklass och lågstadiet

Bland våra läromedel för förskoleklass och lågstadiet finns basläromedel i svenska, matematik, engelska och SO.

I svenska hittar du bland annat vår serie om den charmige roboten Robin. I Robinserien finns för eleverna en läsebok i tre nivåer (en högläsningsbok för läraren i förskoleklassen), arbetsbok och färdighetsträning i Bingel. Till serien finns både en tryckt lärarguide och digitalt lärarstöd!

I ämnet för matematik erbjuder vi läromedlet Matte Direkt Triumf, ett läromedel som passar alla elever i åk F–3. Matte Direkt Triumf kommer även med en strukturerad lärarguide, läroböcker i tre olika nivåer för eleverna, samt testhäften med bedömningsgrad. Det går även att färdighetsträna digitalt med Matte Direkt Triumf i Bingel!

För ämnet engelska hittar du boken Champ, där du kan välja mellan Champ för åk F–2 eller för åk 3. I Champ F–2 får eleverna bekanta sig med Charlie och Taylor, som på en flygande matta tar med eleverna på äventyr med sånger, ramsor och övningar. I Champ för åk 3 får eleverna utveckla sina färdigheter i engelska genom olika texter med vardagsnära och användbara ord och fraser. Gemensamt för böckerna är att eleverna systematiskt får öva på samtliga förmågor i engelska.

Vårt utbud av läromedel i SO inkluderar Kompassresan och Rena Rama Forntiden. I Kompassresan får eleverna följa med på en spännande resa genom Sverige. Med den spännande läsupplevelsen får eleverna en målande bild av de svenska landskapen.

Mellanstadiet

Vi erbjuder läromedel för åk 4-6 i ämnena engelska, franska, geografi, historia, matematik, naturorienterade ämnen, samhällskunskap, spanska, svenska, svenska som andraspråk och tyska.

För engelska hittar du bland annat läroboken New What’s Up?, ett tryggt och flexibelt läromedel som lägger fokus på en kommunikativ arbetsgång. Boken inkluderar ett stort utbud av olika texttyper, talövningar, repetitionsavsnitt, och digitala övningar i Bingel.

I matematik finns nyheten Matte Direkt 4–6. Det är en ny del i den populära Matte Direkt-serien. Serien har en tydlig struktur och innehåller kurser på många olika nivåer. Därmed blir det mattebok för alla.

Koll på matematik 4–6 är en omtyckt serie som ger eleverna en god möjlighet att utveckla samtliga matematisk förmågor.

I ämnet matematik hittar du även läromedelsserien Plockepinn - Lös Problem 1-6. De matematiska problemen i serien utspelar sig i olika inspirerande miljöer. Det genomgående syftet med serien är att ge medel till eleverna att utveckla sin förmåga för matematiska problemlösning på ett pedagogiskt sätt.

I svenska erbjuder vi bland annat det populära läromedlet ZickZack, en språkutvecklande läromedelsserie uppdelat i tre rum – Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet. Läsrummet fokuserar på elevens läsförståelse, Skrivrummet ämnar att utveckla elevens förmåga till skrivande och Sökrummet behandlar informationssökning och källkritik. De olika rummen i ZickZack kompletterar varandra, men kan även användas separat.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration