Lektionstips ur Medicin 2

Två lektionstips ur Medicin 2

Vår redaktör Maria Sandum ger här två lektionstips ur Medicin 2:

Uppgift 1: Hur gick det sen?

I kapitel 8, Det endokrina systemet, finns det 3 fallbeskrivningar i slutet av kapitlet. Dela in klassen i tre delar så att varje del arbetar med ett av fallen. Man kan arbeta ensam eller i grupper om två för att spinna vidare och berätta hur det gick sedan för Filip, Karima och Andrew. Låt eleverna skriva ner vilka omvårdnadsåtgärder respektive medicinska åtgärder som de tror blir aktuella i de tre fallen. Vid nästa lektionstillfälle kan de olika grupperna diskutera och jämföra sina berättelser.

Uppgift 2: Näringsbrist och katabola tillstånd

I kapitel 6, Matspjälkningsorganen, står det på sidan 224 om hur man gör en bedömning av en persons näringstillstånd. Dela in klassen i mindre grupper som får arbeta med de fyra studieuppgifter som står under 6:3 på sidan 246. Gruppernas arbete ska utmynna i en diskussion i helklass kring hur man kan vara uppmärksam på risker och hur man kan arbeta förebyggande för att motverka att näringsbrist, viktnedgång och katabola tillstånd uppkommer.

http://www.sanomautbildning.se/upload/Medicin2_Lektionstips.pdf (PDF-dokument, 87 kB)