Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Vård och omsorg 1-3 som ljudbok i mp3-format.

Till dig som läser ämnet Vård och omsorg - sid 7  (Komprimerad fil, 389 kB)

Kapitel 1 - Vård och omsorg

Ladda ner hela kapitel 1, sida 9-27  (Komprimerad fil, 5,9 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg - sid 9
Vård och omsorg - sid 10
Vård och omsorg - sid 11
Vård - sid 12
Helhetssyn i vården - sid 13
Den goda vården - sid 14
Den goda vården - sid 15
Omsorg - sid 16
Omsorg - sid 17
Omsorg om äldre - sid 18
Hemvård - sid 19
Hemvård - sid 20
Samtala om - sid 21
Äldreboende - sid 22
Personal på äldreboende - sid 23
Personal på äldreboende - sid 24
Samtala om - sid 25
Den goda omsorgen - sid 26
Samtala om - sid 27

Kapitel 2 - Kommunikation

Ladda ner hela kapitel 2, sida 28-43  (Komprimerad fil, 4,8 MB)

Innehåll:
Kommunikation - sid 28
Kommunikation - sid 29
Vad är kommunikation? - sid 30
Olika sätt att kommunicera - 31
Kommunikation på arbetsplatsen - sid 32
Samtala om - sid 33
Det goda samtalet - sid 34
Samtala om - sid 35
Lyssna aktivt - sid 36
Bekräftelse - sid 37
Bekräftelse - sid 38
När det blir missförstånd - sid 39
Missförstånd på grund av funktionsnedsättning - sid 40
Missförstånd på grund av funktionsnedsättning - sid 41
Avstånd och närhet - sid 42
Samtala om - sid 43

Kapitel 3 - Ett gott bemötande

Ladda ner hela kapitel 3, sida 44-65  (Komprimerad fil, 7,2 MB)

Innehåll:
Ett gott bemötande - sid 44
Mötet - sid 45
Det första mötet - sid 46
Möten på arbetsplatsen - sid 47
Att bemöta brukaren - sid 48
Etik - sid 49
Etik och bemötande - sid 50
Etik och bemötande - sid 51
Självbestämmande - sid 52
Delaktighet och inflytande - sid 53
Att anmäla missförhållanden - sid 54
Att anmäla missförhållanden - sid 55
Personliga egenskaper hos personal - sid 56
Empati - sid 57
Empati - sid 58
Nationell värdegrund - sid 59
Ett liv med värdighet - sid 60
Människovärde - sid 61
Människovärde - sid 62
Värderingar och fördomar - sid 63
Tystnadsplikten - sid 64
Tystnadsplikt är god etik - sid 65

Kapitel 4 - Sociala aktiviteter

Ladda ner hela kapitel 4, sida 66-85  (Komprimerad fil, 6,3 MB)

Innehåll:
Sociala aktiviteter - sid 66
Sociala aktiviteter - sid 67
Social gemenskap - sid 68
Stöd med sociala aktiviteter - sid 69
Träffpunkt - sid 70
Dagverksamhet - sid 71
Aktiviteter på äldreboenden - sid 72
Aktivitetsschema - sid 73
Sociala aktiviteter skapar gemenskap - sid 74
Minnessaker och fotoalbum - sid 75
Musik, sång och dans - sid 76
Promenader och rörelseträning - sid 77
Beröring - sid 78
Taktil beröring - sid 79
Samtal som social aktivitet - sid 80
Samtala om - sid 81
Aktiviteter för äldre utrikes födda - sid 82
Aktiviteter för äldre utrikes födda - sid 83
Att få tala sitt eget språk - sid 84
Samtala om - sid 85

Kapitel 5 - Serviceuppgifter

Ladda ner hela kapitel 5, sida 86-107  (Komprimerad fil, 7,3 MB)

Innehåll:
Serviceuppgifter - sid 86
Serviceuppgifter - sid 87
Beslut om stöd i hemmet - sid 88
Olika former av serviceuppgifter - sid 89
Olika former av serviceuppgifter - sid 90
Apoteksärenden - sid 91
Måltiden - sid 92
Måltiden - en stund för gemenskap - sid 93
Måltiden - en stund för gemenskap - sid 94
Måltiden på äldreboendet - sid 95
Samtala om - sid 96
Att städa - sid 97
Att städa - sid 98
Städrutiner - sid 99
Städrutin på ett äldreboende - sid 100
Städredskap - sid 101
Att tvätta - sid 102
Tvättråd - sid 103
Att torka tvätten - sid 104
Att tvätta för hand - sid 105
Att bädda - sid 106
Att bädda - sid 107

Kapitel 6 - Hygien

Ladda ner hela kapitel 6, sida 108-123  (Komprimerad fil, 5,7 MB)

Innehåll:
Hygien - sid 108
Hygien - sid 109
Smitta - smittspridning - sid 110
Smitta - smittspridning - sid 111
Vanliga bakterier - sid 112
Stafylokocker - sid 113
Kolibakterier - sid 114
Virus - sid 115
Smittspridning - sid 116
Blodsmitta - sid 117
Hygien - sid 118
Hygien - sid 119
Hygienrutiner - sid 120
Handtvätt - sid 121
Handdesinfektion - sid 122
Arbetskläder - sid 123

Kapitel 7 - Personliga omsorgsuppgifter

Ladda ner hela kapitel 7, sida 124-143  (Komprimerad fil, 5,9 MB)

Innehåll:
Personliga omsorgsuppgifter - sid 124
Personliga omsorgsuppgifter - sid 125
Personliga omsorgsuppgifter - sid 126
Personlig hygien - sid 127
Övre toalett - sid 128
Övre toalett - sid 129
Stöd med att duscha - sid 130
Samtala om - sid 131
Hårvård - sid 132
Rakning - sid 133
Fotvård och nagelvård - sid 134
Munhälsa och munvård - sid 135
Stöd med att borsta tänderna - sid 136
Stöd med att borsta tänderna - sid 137
Tandprotes - sid 138
Avklädning och påklädning - sid 139
Avklädning och påklädning - sid 140
Stöd med att äta och dricka - sid 141
Stöd med att äta och dricka - sid 142
Samtala om - sid 143

Kapitel 8 - Säker förflyttning och bra arbetsställning

Ladda ner hela kapitel 8, sida 144-159  (Komprimerad fil, 4,8 MB)

Innehåll:
Säker förflyttning och bra arbetsställning - sid 144
Säker förflyttning och bra arbetsställning - sid 145
Säker och trygg arbetsplats - sid 146
Säker arbetsmiljö - sid 147
Säker arbetsmiljö - sid 148
Säker förflyttning - sid 149
Samtala om - sid 150
Förflyttningsteknik - sid 151
Det naturliga rörelsemönstret - sid 152
Samtala om - sid 153
Viktiga regler vid förflyttning - sid 154
Viktiga regler vid förflyttning - sid 155
Viktiga regler vid förflyttning - sid 156
Samtala om - sid 157
Lära genom att se, göra och vara aktiv - sid 158
Samtala om - sid 159

Kapitel 9 - Läran om åldrandet

Ladda ner hela kapitel 9, sida 162-189  (Komprimerad fil, 9,8 MB)

Innehåll:
Läran om åldrandet - sid 162
Läran om åldrandet - sid 163
Åldrandet - sid 164
Vi åldras olika - sid 165
När vi åldras - sid 166
Det fysiska åldrandet - sid 167
Vad händer i kroppen när man åldras? - sid 168
Leder och muskler - sid 169
Hjärta och lungor - sid 170
Detta händer också när kroppen åldras - sid 171
Vad händer med alla sinnen när man åldras? - sid 172
Samtala om - sid 173
Hjärnans åldrande - sid 174
Det psykiska åldrandet - sid 175
Korttidsminnet och långtidsminnet - sid 176
Samtala om - sid 177
Det sociala åldrandet - sid 178
Socialt nätverk - sid 179
Efter pensioneringen - sid 180
Livsstil och åldrande - sid 181
Äldres erfarenheter - sid 182
Att tänka tillbaka på livet - sid 183
Att vara lyhörd - sid 184
Äldre utrikes födda - sid 185
Äldre flyktingar - sid 186
Ett värdigt liv i äldreomsorgen - sid 187
Diskriminering av äldre - sid 188
Samtala om - sid 189

Kapitel 10 - Hjälpmedel

Ladda ner hela kapitel 10, sida 190-207  (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Hjälpmedel - sid 190
Hjälpmedel i det dagliga livet - sid 191
ADL-hjälpmedel - sid 192
Hjälpmedel vid personlig hygien - sid 193
Hjälpmedel vid personlig hygien - sid 194
Hjälpmedel vid förflyttning - sid 195
Hjälpmedel vid förflyttning - sid 196
Hjälpmedel som underlättar vid förflyttning - sid 197
Ortopediska hjälpmedel - sid 198
Synhjälpmedel - sid 199
Hörselhjälpmedel - sid 200
Samtala om - sid 201
Förbrukningshjälpmedel - sid 202
Trygghetslarm - sid 203
Rörelselarm - sid 204
Kognitiva hjälpmedel - sid 205
Kognitiva hjälpmedel - sid 206
Vård- ocn omsorgspersonal och hjälpmedel - sid 207

Kapitel 11 - Demenssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 11, sida 208-223  (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Demenssjukdomar - sid 208
Demenssjukdomar - sid 209
Demenssjukdomar - sid 210
Samtala om - sid 211
Alzheimers sjukdom - sid 212
Alzheimers sjukdom - sid 213
Måttlig demens - sid 214
Svår demens - sid 215
Samtala om - sid 216
Fyra viktiga A - sid 217
Fyra viktiga A - sid 218
Blodkärlsdemens - sid 219
Pannlobsdemens - sid 220
Pannlobsdemens - sid 221
Samtala om - sid 222
Downs syndrom och demenssjukdom - sid 223

Kapitel 12 - God demensomsorg

Ladda ner hela kapitel 12, sida 224-241  (Komprimerad fil, 5,7 MB)

Innehåll:
God demensomsorg - sid 224
God demensomsorg - sid 225
Att bemöta på ett respektfullt sätt - sid 226
Samtala om - sid 227
Att bemöta på ett respektfullt sätt - sid 228
Samtala om - sid 229
När Elin möter Konrad - sid 230
Samtala om - sid 231
God livskvalitet i demensomsorgen - sid 232
Beröring - sid 233
Högläsning - sid 234
En trivsam inomhusmiljö och utomhusmiljö - sid 235
Färger - sid 236
Belysning - sid 237
Utomhusmiljö - sid 238
Självbestämmande i demensomsorgen - sid 239
Självbestämmande i demensomsorgen - sid 240
Trygghet och säkerhet - sid 241

Kapitel 13 - Äldres hälsa och ohälsa

Ladda ner hela kapitel 13, sida 242-267  (Komprimerad fil, 9,1 MB)

Innehåll:
Äldres hälsa och ohälsa - sid 242
Äldres hälsa och ohälsa - sid 243
Äldres hälsa - sid 244
Äldres hälsa - sid 245
Ett meningsfullt liv - sid 246
Samtala om - sid 247
Äldres ohälsa - sid 248
Hjärtsvikt och hjärtinfarkt - sid 249
Depression - sid 250
Depression - sid 251
Samtala om - sid 252
Stroke - sid 253
Stroke - sid 254
Ökad risk för stroke - sid 255
Rehabilitering efter en stroke - sid 256
AKUT-testet - sid 257
Diabetes - sid 258
Diabetes hos äldre - sid 259
Diabetes och livsstil - sid 260
Cancer - sid 261
De vanligaste cancersjukdomarna - sid 262
Samtala om - sid 263
Behandling vid cancer - sid 264
Vård och omsorg vid livets slut - sid 265
En värdig död - sid 266
Samtala om - sid 267

Register

Ladda ner hela registret, sida 268-271 (Komprimerad fil, 4,6 MB)

Innehåll:
Register - sid 268
Register - sid 269
Register - sid 270
Register - sid 271

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration