Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Vård och omsorg 1-3 som ljudbok i mp3-format.

Till dig som läser ämnet Vård och omsorg - sid 7  (Komprimerad fil, 389 kB)

Kapitel 1 - Vård och omsorg

Ladda ner hela kapitel 1, sida 9-27  (Komprimerad fil, 5,9 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg - sid 9
Vård och omsorg - sid 10
Vård och omsorg - sid 11
Vård - sid 12
Helhetssyn i vården - sid 13
Den goda vården - sid 14
Den goda vården - sid 15
Omsorg - sid 16
Omsorg - sid 17
Omsorg om äldre - sid 18
Hemvård - sid 19
Hemvård - sid 20
Samtala om - sid 21
Äldreboende - sid 22
Personal på äldreboende - sid 23
Personal på äldreboende - sid 24
Samtala om - sid 25
Den goda omsorgen - sid 26
Samtala om - sid 27

Kapitel 2 - Kommunikation

Ladda ner hela kapitel 2, sida 28-43  (Komprimerad fil, 4,8 MB)

Innehåll:
Kommunikation - sid 28
Kommunikation - sid 29
Vad är kommunikation? - sid 30
Olika sätt att kommunicera - 31
Kommunikation på arbetsplatsen - sid 32
Samtala om - sid 33
Det goda samtalet - sid 34
Samtala om - sid 35
Lyssna aktivt - sid 36
Bekräftelse - sid 37
Bekräftelse - sid 38
När det blir missförstånd - sid 39
Missförstånd på grund av funktionsnedsättning - sid 40
Missförstånd på grund av funktionsnedsättning - sid 41
Avstånd och närhet - sid 42
Samtala om - sid 43

Kapitel 3 - Ett gott bemötande

Ladda ner hela kapitel 3, sida 44-65  (Komprimerad fil, 7,2 MB)

Innehåll:
Ett gott bemötande - sid 44
Mötet - sid 45
Det första mötet - sid 46
Möten på arbetsplatsen - sid 47
Att bemöta brukaren - sid 48
Etik - sid 49
Etik och bemötande - sid 50
Etik och bemötande - sid 51
Självbestämmande - sid 52
Delaktighet och inflytande - sid 53
Att anmäla missförhållanden - sid 54
Att anmäla missförhållanden - sid 55
Personliga egenskaper hos personal - sid 56
Empati - sid 57
Empati - sid 58
Nationell värdegrund - sid 59
Ett liv med värdighet - sid 60
Människovärde - sid 61
Människovärde - sid 62
Värderingar och fördomar - sid 63
Tystnadsplikten - sid 64
Tystnadsplikt är god etik - sid 65

Kapitel 4 - Sociala aktiviteter

Ladda ner hela kapitel 4, sida 66-85  (Komprimerad fil, 6,3 MB)

Innehåll:
Sociala aktiviteter - sid 66
Sociala aktiviteter - sid 67
Social gemenskap - sid 68
Stöd med sociala aktiviteter - sid 69
Träffpunkt - sid 70
Dagverksamhet - sid 71
Aktiviteter på äldreboenden - sid 72
Aktivitetsschema - sid 73
Sociala aktiviteter skapar gemenskap - sid 74
Minnessaker och fotoalbum - sid 75
Musik, sång och dans - sid 76
Promenader och rörelseträning - sid 77
Beröring - sid 78
Taktil beröring - sid 79
Samtal som social aktivitet - sid 80
Samtala om - sid 81
Aktiviteter för äldre utrikes födda - sid 82
Aktiviteter för äldre utrikes födda - sid 83
Att få tala sitt eget språk - sid 84
Samtala om - sid 85

Kapitel 5 - Serviceuppgifter

Ladda ner hela kapitel 5, sida 86-107  (Komprimerad fil, 7,3 MB)

Innehåll:
Serviceuppgifter - sid 86
Serviceuppgifter - sid 87
Beslut om stöd i hemmet - sid 88
Olika former av serviceuppgifter - sid 89
Olika former av serviceuppgifter - sid 90
Apoteksärenden - sid 91
Måltiden - sid 92
Måltiden - en stund för gemenskap - sid 93
Måltiden - en stund för gemenskap - sid 94
Måltiden på äldreboendet - sid 95
Samtala om - sid 96
Att städa - sid 97
Att städa - sid 98
Städrutiner - sid 99
Städrutin på ett äldreboende - sid 100
Städredskap - sid 101
Att tvätta - sid 102
Tvättråd - sid 103
Att torka tvätten - sid 104
Att tvätta för hand - sid 105
Att bädda - sid 106
Att bädda - sid 107

Kapitel 6 - Hygien

Ladda ner hela kapitel 6, sida 108-123  (Komprimerad fil, 5,7 MB)

Innehåll:
Hygien - sid 108
Hygien - sid 109
Smitta - smittspridning - sid 110
Smitta - smittspridning - sid 111
Vanliga bakterier - sid 112
Stafylokocker - sid 113
Kolibakterier - sid 114
Virus - sid 115
Smittspridning - sid 116
Blodsmitta - sid 117
Hygien - sid 118
Hygien - sid 119
Hygienrutiner - sid 120
Handtvätt - sid 121
Handdesinfektion - sid 122
Arbetskläder - sid 123

Kapitel 7 - Personliga omsorgsuppgifter

Ladda ner hela kapitel 7, sida 124-143  (Komprimerad fil, 5,9 MB)

Innehåll:
Personliga omsorgsuppgifter - sid 124
Personliga omsorgsuppgifter - sid 125
Personliga omsorgsuppgifter - sid 126
Personlig hygien - sid 127
Övre toalett - sid 128
Övre toalett - sid 129
Stöd med att duscha - sid 130
Samtala om - sid 131
Hårvård - sid 132
Rakning - sid 133
Fotvård och nagelvård - sid 134
Munhälsa och munvård - sid 135
Stöd med att borsta tänderna - sid 136
Stöd med att borsta tänderna - sid 137
Tandprotes - sid 138
Avklädning och påklädning - sid 139
Avklädning och påklädning - sid 140
Stöd med att äta och dricka - sid 141
Stöd med att äta och dricka - sid 142
Samtala om - sid 143

Kapitel 8 - Säker förflyttning och bra arbetsställning

Ladda ner hela kapitel 8, sida 144-159  (Komprimerad fil, 4,8 MB)

Innehåll:
Säker förflyttning och bra arbetsställning - sid 144
Säker förflyttning och bra arbetsställning - sid 145
Säker och trygg arbetsplats - sid 146
Säker arbetsmiljö - sid 147
Säker arbetsmiljö - sid 148
Säker förflyttning - sid 149
Samtala om - sid 150
Förflyttningsteknik - sid 151
Det naturliga rörelsemönstret - sid 152
Samtala om - sid 153
Viktiga regler vid förflyttning - sid 154
Viktiga regler vid förflyttning - sid 155
Viktiga regler vid förflyttning - sid 156
Samtala om - sid 157
Lära genom att se, göra och vara aktiv - sid 158
Samtala om - sid 159

Kapitel 9 - Läran om åldrandet

Ladda ner hela kapitel 9, sida 162-189  (Komprimerad fil, 9,8 MB)

Innehåll:
Läran om åldrandet - sid 162
Läran om åldrandet - sid 163
Åldrandet - sid 164
Vi åldras olika - sid 165
När vi åldras - sid 166
Det fysiska åldrandet - sid 167
Vad händer i kroppen när man åldras? - sid 168
Leder och muskler - sid 169
Hjärta och lungor - sid 170
Detta händer också när kroppen åldras - sid 171
Vad händer med alla sinnen när man åldras? - sid 172
Samtala om - sid 173
Hjärnans åldrande - sid 174
Det psykiska åldrandet - sid 175
Korttidsminnet och långtidsminnet - sid 176
Samtala om - sid 177
Det sociala åldrandet - sid 178
Socialt nätverk - sid 179
Efter pensioneringen - sid 180
Livsstil och åldrande - sid 181
Äldres erfarenheter - sid 182
Att tänka tillbaka på livet - sid 183
Att vara lyhörd - sid 184
Äldre utrikes födda - sid 185
Äldre flyktingar - sid 186
Ett värdigt liv i äldreomsorgen - sid 187
Diskriminering av äldre - sid 188
Samtala om - sid 189

Kapitel 10 - Hjälpmedel

Ladda ner hela kapitel 10, sida 190-207  (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Hjälpmedel - sid 190
Hjälpmedel i det dagliga livet - sid 191
ADL-hjälpmedel - sid 192
Hjälpmedel vid personlig hygien - sid 193
Hjälpmedel vid personlig hygien - sid 194
Hjälpmedel vid förflyttning - sid 195
Hjälpmedel vid förflyttning - sid 196
Hjälpmedel som underlättar vid förflyttning - sid 197
Ortopediska hjälpmedel - sid 198
Synhjälpmedel - sid 199
Hörselhjälpmedel - sid 200
Samtala om - sid 201
Förbrukningshjälpmedel - sid 202
Trygghetslarm - sid 203
Rörelselarm - sid 204
Kognitiva hjälpmedel - sid 205
Kognitiva hjälpmedel - sid 206
Vård- ocn omsorgspersonal och hjälpmedel - sid 207

Kapitel 11 - Demenssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 11, sida 208-223  (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Demenssjukdomar - sid 208
Demenssjukdomar - sid 209
Demenssjukdomar - sid 210
Samtala om - sid 211
Alzheimers sjukdom - sid 212
Alzheimers sjukdom - sid 213
Måttlig demens - sid 214
Svår demens - sid 215
Samtala om - sid 216
Fyra viktiga A - sid 217
Fyra viktiga A - sid 218
Blodkärlsdemens - sid 219
Pannlobsdemens - sid 220
Pannlobsdemens - sid 221
Samtala om - sid 222
Downs syndrom och demenssjukdom - sid 223

Kapitel 12 - God demensomsorg

Ladda ner hela kapitel 12, sida 224-241  (Komprimerad fil, 5,7 MB)

Innehåll:
God demensomsorg - sid 224
God demensomsorg - sid 225
Att bemöta på ett respektfullt sätt - sid 226
Samtala om - sid 227
Att bemöta på ett respektfullt sätt - sid 228
Samtala om - sid 229
När Elin möter Konrad - sid 230
Samtala om - sid 231
God livskvalitet i demensomsorgen - sid 232
Beröring - sid 233
Högläsning - sid 234
En trivsam inomhusmiljö och utomhusmiljö - sid 235
Färger - sid 236
Belysning - sid 237
Utomhusmiljö - sid 238
Självbestämmande i demensomsorgen - sid 239
Självbestämmande i demensomsorgen - sid 240
Trygghet och säkerhet - sid 241

Kapitel 13 - Äldres hälsa och ohälsa

Ladda ner hela kapitel 13, sida 242-267  (Komprimerad fil, 9,1 MB)

Innehåll:
Äldres hälsa och ohälsa - sid 242
Äldres hälsa och ohälsa - sid 243
Äldres hälsa - sid 244
Äldres hälsa - sid 245
Ett meningsfullt liv - sid 246
Samtala om - sid 247
Äldres ohälsa - sid 248
Hjärtsvikt och hjärtinfarkt - sid 249
Depression - sid 250
Depression - sid 251
Samtala om - sid 252
Stroke - sid 253
Stroke - sid 254
Ökad risk för stroke - sid 255
Rehabilitering efter en stroke - sid 256
AKUT-testet - sid 257
Diabetes - sid 258
Diabetes hos äldre - sid 259
Diabetes och livsstil - sid 260
Cancer - sid 261
De vanligaste cancersjukdomarna - sid 262
Samtala om - sid 263
Behandling vid cancer - sid 264
Vård och omsorg vid livets slut - sid 265
En värdig död - sid 266
Samtala om - sid 267

Register

Ladda ner hela registret, sida 268-271 (Komprimerad fil, 4,6 MB)

Innehåll:
Register - sid 268
Register - sid 269
Register - sid 270
Register - sid 271

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration