Mer information

Vård och omsorg 1-3 ger eleven både grundläggande och fördjupade kunskaper i vård och omsorg. Kunskaperna syftar till att utveckla elevens förmåga att utföra både serviceuppgifter och andra enklare arbetsuppgifter med fokus på äldre.
Boken innehåller många berättelser, är rikt illustrerad med pedagogiska teckningar och bilder samt skriven på lättbegriplig svenska. Varje kapitel innehåller "Samtala om", diskussions- och reflektionsuppgifter som ger eleven möjlighet att stanna upp och reflektera.

Innehåll
Vård och omsorg, Kommunikation, Ett gott bemötande, Sociala aktiviter, Serviceuppgifter, Hygien, Personliga omsorgsuppgifter, Säker förflyttning och bra arbetsställning, Hjälpmedel, Läran om åldrandet - gerontologi, Demenssjukdomar, God demensomsorg och Äldres hälsa och ohälsa.


Vård och omsorg 1-3 är skriven för gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg, för yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna och för elever som behöver ett lättläst läromedel inom vård och omsorg.
Kan med fördel användas för gymnasieskolans Introduktionsprogram/yrkesintroduktion vård och omsorg.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration