Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela nya upplagan av Vård- och omsorgsarbete 1 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens introduktion här, sida 6-7  (Komprimerad fil, 1,2 MB)

Kapitel 1 - Vård och omsorg

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-21  (Komprimerad fil, 25,2 MB)

Innehåll:
Vård, omsorg och socialt arbete - sid 8
Vård, omsorg och socialt arbete - sid 9
Att arbeta inom vård och omsorg - sid 10
Att arbeta inom vård och omsorg - sid 11
Arbetsuppgifter inom vård och omsorg - sid 12
Att arbeta i annans hem - sid 13
Sekretess och tystnadsplikt - sid 14
Lagar som behandlar sekretess och tystnadsplikt - sid 15
Vård och omsorgsyrken - sid 16
Yrkesgrupper inom vård- och omsorgsarbete - sid 17
Yrkesgrupper inom vård- och omsorgsarbete - sid 18
Sammanfattning - sid 19
Övningsuppgifter - sid 20
Öva - sid 21

Kapitel 2 - Vård och omsorg i ett historiskt perspektiv

Ladda ner hela kapitel 2, sida 22-39  (Komprimerad fil, 28,8 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg i ett historiskt perspektiv - sid 22
Centralt innehåll- sid 23
Antiken - sid 24
Medeltiden fram till 1700-talet - sid 25
Helgeandshus - sid 26
Fattigvård - sid 27
Fattigvård - sid 28
1800-talet - sid 29
Florence Nightingale - sid 30
1900-talet - sid 31
Lagar och reformer under 1900-talet - sid 32
Lagar och reformer under 1900-talet - sid 33
Privatiseringar - sid 34
Privatiseringar - sid 35
2000-talet - sid 36
Sammanfattning - sid 37
Övningsuppgifter - sid 38
Reflektera och diskutera - sid 39

Kapitel 3 - Kommunikation

Ladda ner hela kapitel 3, sida 40-57  (Komprimerad fil, 25,1 MB)

Innehåll:
Kommunikation - sid 40
Centralt innehåll - sid 41
Kommunikation - sid 42
Sätt att kommunicera - sid 43
Språkets betydelse - sid 44
Teckenspråk - sid 45
Information eller samtal - sid 46
Information eller samtal - sid 47
Det goda samtalet - genomförande - sid 48
Svårigheter vid kommunikation - sid 49
Svårigheter vid kommunikation - sid 50
Förkortningar - sid 51
Språk och dialekter - sid 52
Mänskliga zoner - sid 53
Sammanfattning - sid 54
Övningsuppgifter - sid 55
Reflektera och diskutera - sid 56
Berättelser - sid 57

Kapitel 4 - Bemötande

Ladda ner hela kapitel 4, sida 58-75  (Komprimerad fil, 26,2 MB)

Innehåll:
Bemötande - sid 58
Centralt innehåll - sid 59
Möten - sid 60
Första mötet - sid 61
Första mötet - sid 62
Etiskt förhållningssätt - sid 63
Personlighet - sid 64
Empatiskt förhållningssätt - sid 65
Sympati - sid 66
Människosyn - sid 67
Självbestämmande och integritet - sid 68
Värdighet och respekt - sid 69
Attityder och fördomar - sid 70
Samarbete - sid 71
Sammanfattning - sid 72
Övningsuppgifter - sid 73
Reflektera och diskutera - sid 74
Öva - sid 75

Kapitel 5 - Gerontologi

Ladda ner hela kapitel 5, sida 76-99  (Komprimerad fil, 38,4 MB)

Innehåll:
Gerontologi - sid 76
Centralt innehåll - sid 77
Gerontologi - sid 78
Gerontologi - sid 79
Fysiskt åldrande - sid 80
Fysiskt åldrande - sid 81
Fysiskt åldrande - sid 82
Fysiskt åldrande - sid 83
Fysiskt åldrande - sid 84
Psykiskt åldrande - sid 85
Psykiskt åldrande - sid 86
Psykiskt åldrande - sid 87
Gerotranscendens - sid 88
Gerotranscendens - sid 89
Socialt åldrande - sid 90
Äldre med utländsk bakgrund - sid 91
Äldre med utländsk bakgrund - sid 92
Äldre homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner - sid 93
Demenssjukdom - sid 94
Alzheimers sjukdom - sid 95
Bemötande av demenssjuka - sid 96
Sammanfattning - sid 97
Övningsuppgifter - sid 98
Ta reda på - sid 99

Kapitel 6 - Hjälpmedel, IT-stöd och administrativa uppgifter

Ladda ner hela kapitel 6, sida 100-121  (Komprimerad fil, 31,4 MB)

Innehåll:
Hjälpmedel, IT-stöd och administrativa uppgifter - sid 100
Centralt innehåll - sid 101
Hjälpmedel - sid 102
Hjälpmedel - sid 103
Utprovning och anpassning av hjälpmedel - sid 104
Olika former av hjälpmedel - sid 105
Hjälpmedel för rörelse - sid 106
Ortopediska hjälpmedel och proteser - sid 107
Synhjälpmedel - sid 108
Hörselhjälpmedel - sid 109
Elektroniska hjälpmedel - sid 110
Elektroniska hjälpmedel - sid 111
Larm - sid 112
IT-stöd inom vård- och omsorgsarbete - sid 113
Elektroniska planeringsverktyg - sid 114
Elektroniska planeringsverktyg - sid 115
Nationell e-hälsa - sid 116
Nationell e-hälsa - sid 117
Sjukvårdsrådgivning - sid 118
Sammanfattning - sid 119
Övningsuppgifter - sid 120
Reflektera och diskutera - sid 121

Kapitel 7 - Arbetsställningar och förflyttningsteknik

Ladda ner hela kapitel 7, sida 122-143  (Komprimerad fil, 27,2 MB)

Innehåll:
Arbetsställningar och förflyttningsteknik - sid 122
Centralt innehåll - sid 123
Ergonomi - sid 124
Ergonomi - sid 125
Arbetsmiljölagen - sid 126
Arbetsmiljölagen - sid 127
Förflyttningsteknik - sid 128
Förflyttningsteknik - sid 129
Förflyttning högre upp i sängen - sid 130
Förflyttning högre upp i sängen - sid 131
Förflyttning högre upp i sängen - sid 132
Hjälp att sitta på sängkanten, två personal - sid 133
Förflyttning från säng till stol när personen kan stödja på båda benen, en personal - sid 134
Personlyft två personal - sid 135
Personlyft två personal - sid 136
Byte av lakan med person i säng - sid 137
Byte av lakan med person i säng - sid 138
Byte av skjorta när personen är sängliggande - sid 139
Byte av skjorta när personen är sängliggande - sid 140
Sammanfattning - sid 141
Övningsuppgifter - sid 142
Berättelse - sid 143

Kapitel 8 - Hygien

Ladda ner hela kapitel 8, sida 144-171  (Komprimerad fil, 44,2 MB)

Innehåll:
Hygien - sid 144
Centralt innehåll - sid 145
Vårdhygien - sid 146
Vårdhygien (bildsida) - sid 147
Mikroorganismer - sid 148
Vanliga bakterier vid vårdrelaterade infektioner - sid 149
Resistensutveckling - sid 150
Resistenta bakterier - sid 151
Resistenta bakterier - sid 152
Smitta och smittspridning - sid 153
Smittspridning - sid 154
Smittspridning - sid 155
Basala hygienrutiner - sid 156
Basala hygienrutiner - sid 157
Handdesinfektion - sid 158
Klädsel och smycken - sid 159
Handskar - sid 160
Skyddsrock - sid 161
Desinfektion och sterilisering - sid 162
Spoldesinfektion - sid 163
Spoldesinfektion - sid 164
Sterilisering (forts.) - sid 165
Livsmedelshygien - sid 166
Livsmedelshygien - sid 167
Livsmedelshygien - sid 168
Sammanfattning - sid 169
Övningsuppgifter - sid 170
Reflektera och diskutera - sid 171

Kapitel 9 - Personlig vård

Ladda ner hela kapitel 9, sida 172-200  (Komprimerad fil, 50,4 MB)

Innehåll:
Personlig vård - sid 172
Centralt innehåll - sid 173
Personlig vård - sid 174
Personlig vård - sid 175
Personlig hygien - sid 176
Personlig hygien - sid 177
Intimhygien - sid 178
Intimhygien - sid 179
Intimhygien - sid 180
Vikten av aktivering - sid 181
Vikten av aktivering - sid 182
Vikten av aktivering - sid 183
Fallolyckor - sid 184
Fallolyckor - sid 185
Förebyggande av fallolyckor - sid 186
Elimination - sid 187
Elimination - sid 188
Inkontinens - sid 189
Avföringsvanor - sid 190
Hjälpmedel vid elimination - sid 191
Kateter - sid 192
Mun- och tandhälsa - sid 193
Mun- och tandhälsa - sid 194
Tandprotes - sid 195
Tandprotes - sid 196
Läkemedel - sid 197
Sammanfattning - sid 198
Övningsuppgifter - sid 199
Reflektera och diskutera - sid 200

Kapitel 10 - Mat, dryck och vila

Ladda ner hela kapitel 10, sida 202-225  (Komprimerad fil, 37,8 MB)

Innehåll:
Mat, dryck och vila - sid 202
Centralt innehåll - sid 203
Kostens sammansättning - sid 204
Kostens sammansättning - sid 205
Kostens sammansättning - sid 206
Specialkost - sid 207
Specialkost - sid 208
Specialkost - sid 209
Vårt behov av vätska - sid 210
Uttorkning - sid 211
Måltiden - sid 212
Måltiden - sid 213
Mat, kultur och religion - sid 214
Mat, kultur och religion - sid 215
Nedsatt aptit - sid 216
Nedsatt aptit - sid 217
Hjälp med att äta och dricka - sid 218
Kan du nu? - sid 219
Vila och sömn - sid 220
Vila och sömn - sid 221
Underlätta god sömn - sid 222
Sammanfattning - sid 223
Övningsuppgifter - sid 224
Reflektera och diskutera - sid 225 

Kapitel 11 - Sociala och socialpedagogiska uppgifter

Ladda ner hela kapitel 11, sida 226-243  (Komprimerad fil, 23 MB)

Innehåll:
Sociala och socialpedagogiska uppgifter - sid 226
Centralt innehåll - sid 227
Olika serviceuppgifter i hushållet - sid 228
Apoteksärenden - sid 229
Städa och tvätta - sid 230
Städrutiner - sid 231
Städrutiner - sid 232
Städrutiner - sid 233
Rengöring av hjälpmedel - sid 234
Rengöring av hjälpmedel - sid 235
Aktiviteter inom vård och omsorg - sid 236
Aktiviteter inom vård och omsorg - sid 237
Estetik - sid 238
Estetik - sid 239
Estetik - sid 240
Sammanfattning - sid 241
Övningsuppgifter - sid 242
Ta reda på - sid 243

Kapitel 12 - Medicintekniska uppgifter

Ladda ner hela kapitel 12, sida 244-274  (Komprimerad fil, 46,7 MB)

Innahåll:
Medicintekniska uppgifter - sid 244
Centralt innehåll - sid 245
Kontroll av längd och vikt - sid 246
Kontroll av längd och vikt - sid 247
Kontroll av cirkulation - sid 248
Tillvägagångssätt - sid 249
Tillvägagångssätt - sid 250
Högt och lågt blodtryck - sid 251
Högt och lågt blodtryck - sid 252
Auskultatorisk mätning - sid 253
Digitala blodtrycksmätare - sid 254
Digitala blodtrycksmätare - sid 255
Temperaturkontroll - sid 256
Temperaturkontroll - sid 257
Temperaturmätning i munnen, oralt - sid 258
Vård och omsorg vid feber - sid 259
Sår - sid 260
Sår - sid 261
Orsaker till trycksår - sid 262
Trycksårets olika stadier - sid 263
Trycksårets olika stadier - sid 264
Såromläggning - sid 265
Såromläggning - sid 266
Olika typer av förband - sid 267
Urinprov - sid 268
Urinprov - sid 269
Avföringsprov - sid 270
Avföringsprov - sid 271
Sammanfattning - sid 272
Övningsuppgifter - sid 273
Reflektera och diskutera - sid 274 

Ämne - Vård och omsorg

Ladda ner hela kapitlet, sida 276-280  (Komprimerad fil, 8,9 MB)

Innehåll:
Ämne - vård och omsorg - sid  276
Ämne - vård och omsorg (forts.) - sid 277
Centralt innehåll - sid 278
Kunskapskrav - sid 279
Kunskapskrav - sid 280

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration