Nedladdningsbart material

Studiehandledning

Här kan du ladda ner en kostnadsfri studiehandledning till Vård- och omsorgsarbete 1  (PDF-dokument, 517 kB)

Här hittar du lektionstips ur Vård- och omsorgsarbete 1

Två lektionstips ur Vård- och omsorgsarbete 1 som båda är kopplade till kapitel 4, ”Bemötande”:

1. Empati och sympati

Läs i kapitel 4 om vad det innebär att ha ett empatiskt förhållningssätt när man arbetar inom vård och omsorg. Låt eleverna diskutera/förklara skillnaden mellan begreppen empati och sympati. Diskutera vad det kan få för konsekvenser om man känner sympati snarare än empati för sina vårdtagare/brukare. Använd gärna uppgift 2 under Reflektera och diskutera
på sidan 74 för att arbeta med denna frågeställning.

2. Möten

I kapitel 4 beskrivs Martin Bubers tankar kring två olika slags möten; Jag‐Du‐möten respektive Jag‐Det‐möten. Reflektera kring och diskutera i klassen hur vi som vårdare ska tänka och agera för att våra möten ska bli Jag‐Du‐möten. Som vårdtagare eller anhörig är du nästan alltid i underläge eftersom du är beroende av vårdpersonalens kunnande och deras vård och omsorg, det gör att man blir extra utlämnad. Vi har alla dagar då vi känner oss trötta, stressade, splittrade, irriterade eller kanske uttråkade, det är lätt att bli avtrubbad. Hur kan vi ändå behålla vår närvaro och känslighet inför de personer vi möter i vår yrkesroll? Diskutera och reflektera.

Här kan du ladda ned lektionstipsen som en pdf:

VardOmsorgsarbete1_Lektionstips.pdf (PDF-dokument, 88 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration