Uppsatskalendern - din handbok till att skriva en lyckad uppsats

Om serien

Uppsatskalendern bygger på kunskap och beprövad erfarenhet från praktiska handledningssituationer och har till syfte att skapa trygghet och säkerhet i processen fram till färdig uppsats. Boken används som komplement till metodböcker för uppsatsskrivning, den hjälper studenten att hålla ordning och reda i processen och fungerar som en loggbok. Etiken är en röd tråd genom kalendern och studenten får flera lästips på vägen.

Dela Uppsatskalendern - din handbok till att skriva en lyckad uppsats: