Vård och omsorgsarbete 2, upplaga 2

Boken Vård- och omsorgsarbete 2 bygger på kunskaper från kursen Vård- och omsorgsarbete 1 och består av tre delar.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Dela Vård och omsorgsarbete 2, upplaga 2: