Matteord A-Ö, upplaga 1

Om serien

Matteord A-Ö är en uppslagsbok där eleverna kan slå upp och lära sig viktiga matematiska begrepp. Materialet kan användas som utgångspunkt för diskussioner och för att bearbeta och befästa matematiska begrepp individuellt eller i grupp. Till uppslagsboken finns fem tillhörande träningshäften.

Dela Matteord A-Ö, upplaga 1: