Svikten, upplaga 1

Om serien

Svikten är en ny serie träningshäften i matematik. Häftena utgår ifrån de nya målen som gäller i matematik för årskurs 3.

Dela Svikten, upplaga 1: