Gula böckerna

Gula böckerna - utdrag nedan
I de Gula böckerna, som omfattar 16-24 sidor, utvecklas historien och eleverna får veta mer om klockorna och om hur barnen hittade dem.

Arbetsbok till Gula böckerna
Till de Gula böckerna finns en arbetsbok med skriv- och läsförståelseuppgifter kopplade till tre av texterna i varje tema. Till varje text finns ett uppslag i arbetsboken. Vänstersidan innehåller läsförståelsefrågor till den bok de arbetar med och högersidan är skrivuppgifter som ofta utgår från texten som modell för eget skrivande. Det innebär att eleverna redan från början lär sig att även skriva olika texttyper.


Lärarhandledning
Till varje årskurs finns också en övergripande lärarhandledning. I den finns konkreta förslag på hur eleverna kan arbeta med olika lässtrategier för att utveckla sin läsförståelse.

Steg 5:

Uppdrag X Gula Flygtävlingen (PDF-dokument, 19,6 MB) Uppdrag X Gula Vingar (PDF-dokument, 1,8 MB) Uppdrag X Gula Håll tyst (PDF-dokument, 2,7 MB)

Steg 6:

Uppdrag X Gula Rätt ner i soporna (PDF-dokument, 12,2 MB) Uppdrag X Gula Djuren invaderar (PDF-dokument, 6,7 MB) Uppdrag X Gula Invasion rymden (PDF-dokument, 1,4 MB)


Steg 7:

Uppdrag X Gula Silverasken (PDF-dokument, 2,9 MB) Uppdrag X Gula Drakjägaren (PDF-dokument, 3,6 MB) Uppdrag X Gula Gustavs snilleblixt (PDF-dokument, 1,9 MB)


Steg 8:

Uppdrag X Gula Den vilda färden (PDF-dokument, 3,2 MB) Uppdrag X Gula Äventyr på Atlanten (PDF-dokument, 3,6 MB) Uppdrag X Gula Dinosauriesafari (PDF-dokument, 3,8 MB)

Arbetsbok:

Lektionsplan:

Lärarhandledning:

Uppdrag X Gula böckerna Arbetsbok (PDF-dokument, 7,3 MB) Uppdrag X Gula Lektionsplaner (PDF-dokument, 9,2 MB) Uppdrag X Gula Lärarhandledning (PDF-dokument, 13,7 MB)