Mer information

Uppdrag X

Böcker som killar gillar!
Vill du hjälpa dina elever att lyckas med sin läsning?
Gör dem mer motiverade!


Pojkar i fokus!
Aktuell forskning, nya rapporter och debatten som pågår i media visar att framförallt pojkarna halkar efter när det gäller läsning. Forskningen visar också att problemet ofta är att pojkar inte upplever läsning som meningsfull och att de inte alltid förstår vitsen med att kunna läsa. Därför är böckerna i Uppdrag X fokuserade på vad pojkar gillar att läsa om - utan att det sker på bekostnad av flickornas intresseområden.


Gynnar även flickorna!
Böckerna i Uppdrag X har ett mycket varierat innehåll. Blandningen av äventyr, humor och en stor portion fantasi fångar garanterat såväl pojkars som flickors läsintresse. Att minska glappet i läsförståelse gynnar alla elever och ger därmed hela klassen en bättre lärandemiljö.


Böcker till alla!
Uppdrag X består av tre paket, ett paket per årskurs. I varje paket ingår 40 titlar, uppdelade i 8 temaboxar, med 6 exemplar av varje titel. Perfekt för att skapa läsgrupper! Till varje tema finns ett häfte med detaljerade lektionsplaner till varje text - allt för att förenkla din vardag!
Det finns även en lärarhandledning med konkreta undervisningsförslag och arbetsblad för kopiering.


Böckerna i Uppdrag X
I varje temabox finns olika texttyper inom temat. Två av böckerna handlar alltid om fyra barn och deras äventyr med magiska klockor som kan få dem att krympa. Klockorna leder dem in i många fartfyllda och actionladdade äventyr med oväntade händelser, annorlunda utmaningar och tuffa problem att lösa. Två titlar är faktaböcker i ämnet och en titel är en fristående berättelse.


Röda böckerna
De Röda böckerna, som omfattar 12-16 sidor, leder varsamt in eleverna i läsandets spännande värld. Här presenteras de fyra kompisarna Max, Anna, Charlie och Oliver och deras spännande klockor som kan få dem att krympa. De fyra kompisarna är positiva förebilder och har olika karaktärsdrag som eleverna kan identifiera sig med.


Kopieringsunderlag Röda böckerna
Till de Röda böckerna finns ett kopieringsunderlag med ytterligare skriv- och läsuppgifter till varje text. Uppgifterna kan användas såväl i klassrummet som för att skickas med som hemläxa tillsammans med läsläxan.


Gula böckerna
I de Gula böckerna, som omfattar 16-24 sidor, utvecklas historien och eleverna får veta mer om klockorna och om hur barnen hittade dem.

Arbetsbok till Gula böckerna
Till de Gula böckerna finns en arbetsbok med skriv- och läsförståelseuppgifter kopplade till tre av texterna i varje tema. Till varje text finns ett uppslag i arbetsboken. Vänstersidan innehåller läsförståelsefrågor till den bok de arbetar med och högersidan är skrivuppgifter som ofta utgår från texten som modell för eget skrivande. Det innebär att eleverna redan från början lär sig att även skriva olika texttyper.


Blåa böckerna
I de Blåa böckerna, som omfattar 24-48 sidor, får eleverna möta
den mystiske skurken Doktor X som har skapat klockorna. En mystisk
komplott framträder och det visar sig att Doktor X planerar att ta över världen med hjälp av klockorna.


Arbetsbok till Blåa böckerna
Även till de Blåa böckerna finns en arbetsbok med skriv- och läsförståelseuppgifter kopplade till tre av texterna i varje tema. Till varje text finns ett uppslag i arbetsboken. Vänstersidan innehåller läsförståelsefrågor till den bok de arbetar med och högersidan är skrivuppgifter som ofta utgår från texten som modell för eget skrivande.


Lärarhandledning
Till varje årskurs finns också en övergripande lärarhandledning. I den finns konkreta förslag på hur eleverna kan arbeta med olika lässtrategier för att utveckla sin läsförståelse. Här finns också ett intressant avsnitt om pojkar och läsning. Det handlar om viktiga faktorer att tänka på för att få pojkar engagerade och känna att det känns meningsfullt att läsa böcker.
Och meningsfullt läsande leder i sin tur till meningsfullt skrivande. Till varje text finns ett arbetsblad i Lärarhandledningen som kopieringsunderlag. Det kan användas av såväl eleverna till språkliga laborationer och skrivuppgifter, utifrån lektionsplanen, till texten, som för läraren att göra läsanalyser på.