Röda böckerna

Röda böckerna - utdrag nedan
De Röda böckerna, som omfattar 12-16 sidor, leder varsamt in eleverna i läsandets spännande värld. Här presenteras de fyra kompisarna Max, Anna, Charlie och Oliver och deras spännande klockor som kan få dem att krympa. De fyra kompisarna är positiva förebilder och har olika karaktärsdrag som eleverna kan identifiera sig med.

Kopieringsunderlag

Till de Röda böckerna finns ett kopieringsunderlag med ytterligare skriv- och läsuppgifter till varje text. Uppgifterna kan användas såväl i klassrummet som för att skickas med som hemläxa tillsammans med läsläxan.


Lärarhandledning
Till varje årskurs finns också en övergripande lärarhandledning. I den finns konkreta förslag på hur eleverna kan arbeta med olika lässtrategier för att utveckla sin läsförståelse.

Steg 1:

 (PDF-dokument, 11,4 MB)  (PDF-dokument, 18 MB)  (PDF-dokument, 10,9 MB)

Steg 2:

 (PDF-dokument, 13,7 MB)  (PDF-dokument, 19,8 MB)  (PDF-dokument, 10,5 MB)


Steg 3:

 (PDF-dokument, 12,6 MB)  (PDF-dokument, 5,5 MB)  (PDF-dokument, 9,9 MB)


Steg 4:

 (PDF-dokument, 11,9 MB)  (PDF-dokument, 13 MB)  (PDF-dokument, 22,8 MB)


Lektionsplan:

 (PDF-dokument, 6 MB)

Lärarhandledning:

 (PDF-dokument, 11,8 MB)

Kopieringsunderlag:

Uppdrag X Röda böckerna Kopieringsunderlag (PDF-dokument, 3,1 MB)

Kompletteringar

Ladda ner Arbetsblad Tema Hur låter det? - Olivers trumset (PDF-dokument, 145 kB)

Ladda ner Arbetsblad Tema Invasion - Stick! (PDF-dokument, 539 kB)