Jag räknar själv, upplaga 1

Om serien

Jag räknar själv, upplaga 1

Jag räknar själv-serien består av 6 arbetshäften som kan användas individuellt efter det att eleven fått en förståelse för motsvarande moment genom exempelvis laborativa övningar.

Jag räknar själv-serien består av 6 arbetshäften att användas för individuellt arbete efter det att eleven har fått en förståelse för motsvarande moment t.ex. genom laborativa övningar.

Jag räknar själv-häftena är ett fristående material som fungerar tillsammans med alla huvudläromedel. Häftena är inte årskursbundna utan bör sättas in med utgångspunkt från vilket moment som eleven behöver förstärka.

Häfte 1: Addition-subtraktion 0-10
Häfte 2: Addition-subtraktion 0-100
Häfte 3: Tiotalsövergång 0-100
Häfte 4: Talen upp till 1000 addition - subtraktion
Häfte 5: Multiplikation Tabellerna 1-5
Häfte 6: Multiplikation Tabellerna 6­-10