Pedagogiska läromedel för förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet

Våra basläromedel finns i engelska, svenska, SO, NO och matematik. Flera av våra läromedel går att använda helt digitalt, tex Koll på matematik 4-6 och Champ 4-6.

Till våra basläromedel finns Bingel, som är en omtyckt och populär digital övärld för årskurs F–6 fylld med färdighetsträning. Alla övningar är kopplade till kapitlen i våra basläromedel och följer samma progression. Förutom ren färdighetsträning kan Bingelövningarna användas till både repetition och för att ge utmaningar. Från lärarvyn i Bingel har du som lärare kontroll och full inblick i hur det går för eleverna på klass- och elevnivå.