Nyhet! Medicin 2

Medicin 2 beskriver detaljerat olika fysiologiska processer i kroppen, bland annat vätske- och elektrolytbalansen, syra-basbalansen, kroppens immunologiska system samt ämnesomsättningen.

Läs mer

Nyhet! Svenska impulser 1 – svenska som andraspråk

Boken utgår ifrån ämnesplanen i svenska som andraspråk. För lärare som tidigare arbetat med Svenska impulser kommer igenkänningen vara stor, men bokens tydligare fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Läs mer

Nyhet! Språkvägen B Samtalsövningar

Ett kopieringsunderlag med 100 sidor muntliga övningsuppgifter kopplade till Språkvägen kurs B men kan även användas helt fristående.Övningar med många bilder som väcker inspirationen och igenkänning från vardagslivet.

Läs mer

Matematik Origo 1a - en efterlängtad nyhet!

I Matematik Origo 1a lyfter vi fram matematikens relevans. Här hittar du varierade uppgiftstyper på tre nivåer och tydliga genomgångar på ett lättillgängligt språk. I Matematik Origo är förståelsen för matematiken i centrum.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer